ERP w kolorze

Radomska Fabryka Farb i Lakierów RAFIL wdraża system ERP Humansoft HermesSQL.

Program zaimplementowany będzie w działach: sprzedaży, marketingu, księgowości, technologii i zabezpieczeń produkcji oraz w dziale jakości i rozwoju produktów. Celem wdrożenia jest potrzeba integracji i obsługi wszystkich obszarów działania firmy w jednym, wydajnym systemie informatycznym. Zarząd firmy oczekuje wprowadzenia wielu usprawnień na poziome operacyjnym, jak również strategicznym. Wdrożenie prowadzone jest przez specjalistów firmy Humansoft.

Zobacz również:


TOP 200