ERP w centrum podróży

Internetowe Centrum Podróży eSKY.pl wprowadziło rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV 2013 do usprawnienia procesów biznesowych.

Firma uznała, że ten system klasy ERP jest elastyczny i łatwy w integracji, a także zapewnia stabilność i kompleksową funkcjonalność. Rozwiązanie obejmie sprzedaż, zakupy, księgowość, środki trwałe i administrację. Partnerem wdrożeniowym została firma JCommerce.

Microsoft Dynamics NAV 2013 został pomyślnie zintegrowany z funkcjonującymi już w firmie systemami ewidencji sprzedaży i obiegu dokumentów, a także zastąpił oprogramowanie wykorzystywane w obszarze finansów (WF-FAKIR), co pozwoliło na automatyzację, usprawnienie i ujednolicenie procesów biznesowych.

Zobacz również:


TOP 200