ERP - to za mało do konkurowania

Systemy ERP są niezbędnym narzędziem do przetrwania na rynku, co oznacza, że w tym roku rynek tych systemów przeżyje gwałtowny boom. Przewagę konkurencyjną daje firmom natomiast to, co wyrasta ponad standard.

Systemy ERP są niezbędnym narzędziem do przetrwania na rynku, co oznacza, że w tym roku rynek tych systemów przeżyje gwałtowny boom. Przewagę konkurencyjną daje firmom natomiast to, co wyrasta ponad standard.

Konkurencyjny rynek wymaga współpracy z innymi przedsiębiorstwami oraz zarządzania relacjami z różnymi kategoriami klientów, a to z kolei wymaga wsparcia sprawnych systemów informatycznych. Do niedawna głównym osiągnięciem w zakresie informatycznego wspierania zarządzania były systemy klasy ERP (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Ich zakres obsługiwał przede wszystkim działalność wewnątrz przedsiębiorstwa. Obecnie, w coraz szerszym zakresie, wdrażane są współpracujące z ERP systemy CRM - obsługi relacji z klientami (Customer Relationship Management) i systemy SCM - obsługi łańcucha dostaw (Supply Chain Management). Te ostatnie zorientowane są na zewnątrz przedsiębiorstwa i w coraz większym stopniu od nich zależy jego powodzenie na rynku.

Systemy klasy ERP są obecnie traktowane jako coś podstawowego i niezbędnego. Przedsiębiorstwa, które jeszcze takim narzędziem nie dysponują, będą zmuszone przez rynek do szybkiego nadrobienia tego niedostatku. Spowoduje to prawdopodobnie eksplozję rozwoju segmentu ERP na rynku informatycznym. Powiązanie pomiędzy różnymi typami systemów przedstawiono na rys 1.

Dogodzić klientowi

Coraz większego znaczenia nabiera CRM. Obsługa relacji z klientami może odbywać się na różnym poziomie, począwszy od prostych rozwiązań przekazujących informacje o sytuacji na półkach w sklepach i supermarketach, skończywszy na rozbudowanych systemach interaktywnych do sprzedaży samochodów lub ubrań, zawierających narzędzia do wspierania marketingu, sprzedaży i innych funkcji zarządzania.

Wiele tego typu systemów zawiera konfiguratory produktów, obsługę zamówień i katalogów handlowych. Konfigurator pozwala na wybór przez klienta podstawowego towaru i jego wariantów oraz opcji, np. typu karoserii samochodu, jednej z kilku dostępnych jednostek napędowych oraz dodatków, np. radia, które mogą, ale nie muszą wystąpić.

Bardziej skomplikowane z nich umożliwiają obsługę akcji marketingowych, polityki cenowej i promocji. Rozwiązania dla całego przedsiębiorstwa instalowane w dużych organizacjach z setkami, a nawet tysiącami użytkowników pozwalają na korzystanie z pomocy online, obsługi serwisowej, opracowanych prognoz i analiz.

Rozpowszechnienie tego typu systemów umożliwia uproszczenie i obniżenie ceny obsługi sieci dystrybucji oraz tworzenie się nowej formy handlu: e-commerce. Przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem EDI - elektronicznej wymiany informacji (Electronic Data Exchange) lub coraz częściej Internetu.

Partnerzy w łańcuchu

Łańcuch dostaw można określić jako globalną sieć umożliwiającą dostawę produktów i usług, począwszy od surowców i materiałów, aż do klienta końcowego. Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje zarządzanie powiązaniami pomiędzy partnerami handlowymi w łańcuchu dostaw, umożliwiające uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia interesów, dostarczenia produktów oraz uzyskania pieniędzy. Przedsiębiorstwa będące partnerami handlowymi są traktowane jako całość. Zarządzanie obejmuje nie tylko powiązania między przedsiębiorstwami firmy, ale także powiązania z partnerami handlowymi spoza niej, np. hurtowniami obcymi lub zewnętrznymi dostawcami podzespołów.

Typowy schemat zintegrowanego łańcucha dostaw jest przedstawiony na rys. 2. Rysunek pochodzi z książki Roberta B. Handfielda i Ernsta L. Nicholsona Jr. Introduction to Supplly Chain Management. Prentice Hall, 1999.


TOP 200