ERP stale na fali

Jak zmieniają się systemy ERP? Podążają za nowymi technologiami i potrzebami klientów, a każdego roku przybywa nowych funkcji i modułów, zmienia się interfejs i sposób korzystania z systemu. A obecnie jednym z najważniejszych trendów jest mobilność i chmura.

Rynek systemów ERP wciąż pozostaje rynkiem rozwojowym. Związane jest to ze stałym (ok. 7-10 letnim) okresem wymiany systemów na technologicznie nowsze, dodawaniem nowych funkcji w miarę rozwoju firm i coraz częstszym zakupem rozwiązań w chmurze, które pozwalają nawet najmniejszym przedsiębiorstwom na luksus posiadania zintegrowanego oprogramowania do zarządzania.

Światowy rynek ERP odnotowuje średnioroczny wzrost na poziomie 7,2% i według prognoz nie zmieni się to do 2020 roku. W tym czasie, według raportu firmy Allied Market Research: "Global ERP Software Market - Size, Industry Analysis, Trends, Opportunities, Growth and Forecast, 2013-2020", rynek ERP osiągnie wartość 41,69 mld USD.

Zobacz również:

  • Oracle Fusion Cloud ERP w kwadracie Gartnera
  • Gartner: w 2023 podaż smartfonów i komputerów PC będzie mniejsza
  • Suwerenność danych czynnikiem decyzyjnym

Według typów wdrożeń rynek ERP wciąż dzielony jest na model on-premise oraz chmurę. ERP w modelu on-premise nadal jest najczęściej wybierany przez firmy i dominuje na rynku (56%), dominacja ta utrzyma się do 2020 roku. Jednak i tak nastąpiła ogromna zmiana na korzyść cloud computing, gdyż jeszcze rok temu aż 85% organizacji wdrążających system ERP wybierało model on-premise. Sprzedaż oprogramowania jako usługi SaaS według Gartnera odpowiada obecnie za około 14% przychodów na światowym rynku systemów klasy ERP, a w 2017 powiększy się do 17 %. W bardzo wielu organizacjach współistnieją oba modele (on-premise i chmura) tworząc rozwiązania hybrydowe.

Według raportu Panorama Consulting "2015 ERP Report" w ciągu minionych 5 lat średni koszt implementacji systemu na globalnym rynku ERP wynosił w przybliżeniu 6,1 mln USD, a średni czas wdrożenia 15,7 miesięcy. Około 58% z realizowanych projektów przekroczyło planowany budżet, a 65% przekroczyło planowany harmonogram. Znaczny procent organizacji (34%) przeznacza na implementacje systemu od 3 do 5 % swoich rocznych przychodów. Rosnąca popularność wdrożeń w chmurze jest spowodowana m. in. widoczną redukcją kosztów implementacji. Około 56% firm, które się zdecydowały na ten model zgłosiło osiągniecie oszczędności na poziomie 41-60%.

Jeden system w grupach kapitałowych i dominacja sektora przemysłowego na rynku wdrożeń

Coraz więcej organizacji wdraża ERP we wszystkich swoich biurach i siedzibach, nawet jeśli znajdują się w odległych lokalizacjach - Ciekawymi wdrożeniami ostatniego roku były nowe projekty lub aktualizacje wersji w grupach kapitałowych. Te podmioty coraz częściej tworzą centra rozliczeniowe, dzięki którym porządkują i optymalizują swoje działania. Coraz istotniejsza jest tu skonsolidowana informacja biznesowa dla różnych poziomów (grupa, segmenty działalności, poszczególne spółki). - mówi Renata Łukasik Dyrektor ds. oprogramowania i członek zarządu Macrologic. W ostatnim roku 77% respondentów wdrążyło ERP w dwóch lub więcej lokalizacjach (w 2015 będzie to już 85%), zaś 28% zaimplementowało ERP w 4 lub 5 lokalizacjach. Ponad połowa tych przedsiębiorstw określiła się jako organizacje wielonarodowe.

Scalanie lokalizacji jednym systemem jest dziś widocznym trendem. - W tym roku wprowadziliśmy m.in. moduł do obsługi grup kapitałowych. Pozwala on na tworzenie sprawozdań i analizowanie informacji finansowych z dokładnością do dowolnego klasyfikatora księgowego i firmy w ramach grupy. Moduł przetwarza i konsoliduje dane finansowe z rozproszonych źródeł. Dzięki możliwości prowadzenia ksiąg wielu podmiotów, „drillowania” danych, system dostarcza na tyle szczegółowych informacji, że może zastąpić rozwiązanie Business Intelligence - opowiada Maryla Pawlik, Dyrektor Sprzedaży w BPSC S.A.

Przyczyny wdrożeń Enterprise Resource Planning są różne. Organizacje wdrażające oprogramowanie ERP robiły to, by wymienić przestarzałe oprogramowanie i oprogramowanie odziedziczone po fuzji czy zakupie firmy (33%), wymienić oprogramowanie księgowe lub system własnej produkcji (20%), zaś 25% wymieniało na ERP system do zarządzania nie będący zintegrowanym systemem.

Wśród wszystkich sektorów gospodarki przemysł wciąż jest największym odbiorcą ERP. Od ubiegłego roku udział firm z sektora przemysłowego zwiększył się z 27 do 43%. W 2015 roku według Panorama Consulting największy udział w rynku oprogramowania ERP dla przemysłu ma Microsoft Dynamics (38%). Zwiększający się udział sektora przemysłowego w rynku ERP nie jest jednak tak widoczny w Polsce. Jak podaje GUS zaledwie co czwarta firma produkcyjna w naszym kraju korzysta z systemu informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Najgorzej zinformatyzowane są firmy odzieżowe i spożywcze, najlepiej zajmujące się produkcją elektroniki, urządzeń elektrycznych i maszyn oraz motoryzacyjne.

Na polskim rynku jeszcze wiele miejsca dla wdrożeń ERP

Nasz rynek ERP nie jest duży, stanowi jedynie 2% europejskiego rynku systemów tej klasy. Jednak według IDC będzie się powiększał. W latach 2015-2017 wzrost utrzyma się na poziomie 3,5–4%. - Mimo stosunkowo wysokiego nasycenia systemami wśród największych firm, potencjał rozwojowy tego rynku oprogramowania jest dość wysoki. Szczególnie mniejsze firmy coraz częściej interesują się oprogramowaniem ERP. - mówi Jacek Parzonka, product manager Navireo w InsERT S.A. Faktycznie mniejsze firmy mogą być w kolejnych latach motorem wdrożeń. Z badania przeprowadzonego przez GUS w 2015 r. wynika, że tylko niecałe 25% małych przedsiębiorstw (zatrudniających od 10 do 49 osób) wykorzystuje w swojej pracy systemy ERP lub CRM. Wśród przedsiębiorstw średnich (50-249 pracowników) odsetek ten wynosi 57,8%, a w wśród największych (ponad 250 pracowników) jest to już 87,8%.

Jak widać z przytoczonych danych, zarówno rozwój, jak i tempo sprzedaży systemów ERP w Polsce w znacznej mierze zależeć będzie od zainteresowania nimi małych i średnich firm gdyż rynek dużych przedsiębiorstw jest już praktycznie nasycony. -Dynamicznie rozwija się popyt na zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie wśród firm o średniej i małej skali działania. Wynika to z faktu, że dzięki standaryzacji i optymalizacji swoich kluczowych procesów są one w stanie wejść na wyższy poziom rozwoju i z sukcesem działać w skali międzynarodowej. Dzięki ERP mają one podstawy do budowania przewagi konkurencyjnej - mówi Paweł Jędrusik, Microsoft Dynamics Director w polskim oddziale Microsoft.

Polski rynek ERP rozwija się w trzech segmentach. Pierwszy to wielomodułowe systemy których odbiorcą są duże firmy i korporacje (głównie SAP, Oracle, IFS), drugi to systemy dla dużych i średnich firm o nieco mniejszym zakresie funkcjonalnym (także SAP, Oracle, IFS oraz m. in. Epicor, Exact, IFS, Infor, Microsoft, QAD, Sage czy UNIT4, a także firmy lokalne jak Asseco BS, BPSC, Comarch, Macrologic, Insert, Rekord, Streamsoft czy Simple). W trzecim segmencie znajdują się systemy dedykowane dla firm małych i średnich – z reguły dominują w nim dostawcy lokalni. Ogółem na polskim rynku, według IDC na pierwszym miejscu uplasował się SAP. Kolejne miejsca zajęły: Comarch , Oracle Polska, IFS oraz BPSC.

Kierunki rozwoju ERP

Systemy ERP rozwijają się dwutorowo. Z jednej strony dostawcy rozbudowują dostępne funkcje systemu i uzupełniają je o nowe moduły, a z drugiej starają się ułatwić obsługę systemu. Coraz częściej wykorzystują też technologie tzw. trzeciej platformy: chmurę, mobilność, Big Data i sieci społecznościowe. Zwłaszcza mobilny dostęp zaczyna być bardzo istotny. W niedawnym badaniu IDC ok. jedna trzecia dyrektorów IT stwierdziła, że jest to jeden z najważniejszych priorytetów. Coraz więcej firm, głównie z tego powodu, wymienia swoje systemy. - Narzędzia mobilne można wykorzystać nie tylko do zapewnienia dostępu do systemów przedsiębiorstwa z odległych lokalizacji, ale także do generowania dodatkowych informacji na temat wydajności floty i zespołów handlowych- mówi Ryszard Krawczyński, główny konsultant sprzedaży aplikacji Oracle w Oracle Polska.

Z pewnością zwiększy się także popyt na rozwiązania analityczne, które obok zwykłych analiz historii transakcji zapisanych w bazie ERP, pozwalają na analizę danych nieustrukturalizowanych (social media, e-maile, zdjęcia itp) oraz skuteczniejsze prognozowanie. -W najnowszej wersji Sage Symfonia ERP 2016 moduły finansowo-księgowy, handlowy oraz kadrowy zostały zmodyfikowane w taki sposób, by w można było gromadzić szczegółowe informacje istotne dla managerów, udostępniane następnie przez moduł Business Intelligence. - wspomina Bogdan Zatorski ekspert konsultingu biznesowego w Sage

Kolejnym istotnym trendem jest cloud computing, dlatego coraz więcej dostawców ERP przenosi systemy do chmury. Np. Oracle oferuje w tym modelu kilkadziesiąt podstawowych modułów. -Na pewno sprzedaż ERP w modelu cloud będzie rosła znacznie szybciej niż on-premises. Coraz więcej nowych instalacji będzie wdrażanych w takim modelu, a jednocześnie istniejące instalacje w ramach rozbudowy i modernizacji będą przenoszone do zewnętrznych centrów danych, ponieważ to jest efektywniejsze kosztowo - mówi Zbigniew Rymarczyk dyrektor sektora ERP, wiceprezes Comarch.

Zwiększający się udział firm produkcyjnych wśród wdrożeń ERP powoduje, że powstaje dla nich wiele nowych, specyficznych funkcji i modułów takich jak m. in.: Flexible Manufacturing Systems (FMS) - elastyczne systemy produkcyjne pozwalające wytwarzać dużą różnorodność wyrobów na tych samych systemach i w ten sposób dopasowujące się do zmian otoczenia i popytu; Agile Manufacturing – model produkcji dopasowany do nieznanych zmian otoczenia; Lean Manufacturing – system dający szybką odpowiedź na zmiany popytu, zapewniający poprawę jakości i obniżanie kosztów wytwarzania. - Osobną klasą nowych trendów jest tak zwany Wise Manufacturing, czyli systemy ze sztuczną inteligencją które samodzielnie rozwiązują problemy natury technicznej oraz sterowania procesami. Mogą zdiagnozować przyczyny niższej wydajności i same podjąć właściwe decyzje dotyczące poprawy wyników. - mówi Ryszard Krawczyński, Główny konsultant sprzedaży Aplikacji Oracle w Oracle Polska.

Coraz więcej systemów jest też obsługiwanych z przeglądarki. -W tym roku dodatkowo pracujemy nad dostępem do naszych systemów na Platformie WEB napisanej z wykorzystaniem technologii HTML 5 (np.: ekrany dotykowe w produkcji)- mówi Jacek Lisowski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Wdrożeń Asseco Softlab ERP w Asseco Business Solutions S.A.

Lista największych dostawców systemów ERP na świecie

- SAP - 27%

- Oracle - 19%

- Microsoft - 13%

- Epicor - 4%

- Infor - 4%

źródło: Panorama Consulting Solutions, 2015 ERP Report

Przyczyny wdrożeń systemów ERP

- zastąpienie poprzedniego, przestarzałego systemu ERP - 17%

- poprawa wydajności biznesowej - 12%

- integracja systemu w różnych lokalizacjach - 12%

- wzmocnienie wzrostu przychodów organizacji - 11%

- raportowanie/ spełnienie regulacji prawnych - 10%

- standaryzacja globalnych operacji - 10%

- spełnienie wymagań spółki dominującej/interesariuszy - 7

- lepsza obsługa klientów - 7%

- ułatwienie pracy pracownikom - 7%

- redukcja kapitału ludzkiego - 5%

- inne - 2%

- inne firmy też mają ERP - 1%

źródło: Panorama Consulting Solutions, 2015 ERP Report

Typ oprogramowania

- on-premise - 56%

- Software as a Service - 33%

- ERP hostowany i zarządzany z zewnątrz - 11%

źródło: Panorama Consulting Solutions, 2015 ERP Report

Przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystujące systemy ERP i CRM w 2015 r. według wielkości

- małe (10-49 pracujących) - 20817 (24,7%)

- średnie (50-249 pracujących) - 8367 (57,8%)

- duże (250 i więcej pracujących) - 2698 (87,8%)

źródło: GUS

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200