ERP pomaga administrować letnią rezydencją króla Stanisława Augusta

Podstawowym narzędziem wspierającym główne procesy związane z działaniem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie od ponad roku jest oprogramowanie firmy Soneta.

ERP pomaga administrować letnią rezydencją króla Stanisława Augusta

System enova, początkowo wykorzystywany tylko w obszarze kadr i płac, ułatwia dziś realizację kluczowych działań związanych z funkcjonowaniem warszawskiego muzeum. Oprogramowanie wspiera m.in. procesy związane z budżetowaniem, kontrolą finansową, zarządzaniem majątkiem i działalnością sprzedażową. Muzeum Łazienki Królewskie korzysta z mechanizmów ułatwiających tworzenie wielowymiarowych analiz biznesowych.

"Cała obsługa finansowo-księgowa odbywa się za pomocą systemu enova. Pracuje na nim ok. 20 osób zajmujących się różnymi obszarami działalności. Sukcesem jest dostosowanie i wdrożenie modułu enova Projekty, którego pierwotną rolą miała być obsługa budżetu zadaniowego Muzeum, a obecnie jest to narzędzie wykorzystywane w dużo większym zakresie" - uważa Elżbieta Zaleska, główna księgowa Muzeum.

Zobacz również:

Wcześniej w Muzeum wykorzystywano odrębne aplikacje wspierające różne obszary działalności jednostki. Za wdrożeniem jednolitego, zintegrowanego oprogramowania przemawiały czynniki analogiczne do spotykanych w przedsiębiorstwach przemysłowych - brakowało sprawnego środowiska obiegu informacji. Dziś planowany jest dalszy rozwój oprogramowania.


TOP 200