ERP dla coraz bardziej cyfrowego biznesu

Systemy ERP zmieniają się nie do poznania. Nowe rozwiązania wyposażone w inteligentne technologie są elastyczne i łatwiejsze do wdrożeń i integracji, także ze starszymi rozwiązaniami.

Przez wiele lat mieliśmy do czynienia z monolitycznymi, dużymi, mało elastycznymi systemami, które nie podlegały radykalnym zmianom, a ich wdrożenia były czasochłonne i drogie. Od kilku lat, gdy technologiczna rewolucja przyspieszyła, systemy ERP zaczęły proces przemian. Zmiany te będą postępować w 2018 r., a nawet przybiorą na sile. W nadchodzącym roku na pewno zwiększy się poziom automatyzacji zadań wykonywanych przez oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem i coraz częściej będzie ono posiadało wbudowane elementy analizy predykcyjnej oraz sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o sposób dostarczania ERP to zdecydowanie wrośnie rynek rozwiązań w chmurze.

Ale to nie wszystko. Według. m. in. specjalistów z ApsConnect lista trendów jakim będą podlegać systemy ERP jest bardzo długa, warto wymienić te najważniejsze, by uświadomić sobie ogrom zmian.

Zobacz również:

• Sztuczna inteligencja wbudowana w ERP. Rozwiązania ERP z wbudowaną AI nieustannie uczą się optymalizować modele operacyjne i zwiększać efektywność, obniżać koszty i minimalizować ludzkie błędy. Są w stanie wykonywać rutynowe czynności zamiast pracowników, pozostawiając im bardziej produktywne zadania.

• Kierunek - open source. Rozwiązania ERP o otwartym kodzie źródłowym można z łatwością dostosować i zintegrować z innymi aplikacjami w organizacji. Na przykład pojawienie się środowiska open source, takiego jak Hadoop, ułatwiło firmom uzyskanie wglądu w duże zbiory danych.

• In-memory computing w systemach ERP. Analiza wielkich zbiorów danych jest niezbędna, aby firmy mogły zachować rynkową konkurencyjność. Przechowywanie dużych ilości danych w pamięci RAM pomaga w szybszym przetwarzaniu i analizowaniu Big Data.

• Modele biznesowe oparte o IoT. Technologia Internetu Rzeczy jest w dużej mierze przeznaczona do przechwytywania olbrzymich ilości danych z różnych urządzeń i czujników w czasie rzeczywistym. Informacje te można następnie przekazywać do rozwiązania ERP wyposażonego w AI w celu uzyskania wglądu w te dane oraz ich analizy.

• Pożegnanie z długoterminową relacją z dostawcą chmury. Coraz więcej firm szuka aplikacji w chmurze, które można łatwo budować i dostosowywać do swoich potrzeb. Dzięki ewolucji cloud ERP, nie trzeba już wiązać się z jednym dostawcą chmury. Prognozy ERP w 2018 r. sugerują, że zmiana sprzedawcy usług stanie się łatwa dzięki płynnemu eksportowi/importowi danych z jednego rozwiązania do drugiego.

• Chmura do szybkiej implementacji. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu, w którym do udanej implementacji wymagane są intensywne szkolenia i planowanie, chmura ERP jest szybka (i tańsza) do wdrożenia. W związku z tym ilość wdrożeń w chmurze wzrośnie.

• Integracja e-commerce z ERP. Integracja pomiędzy platformami e-commerce (np. Magento, PrestaShop, Shopify itp.) i rozwiązaniami ERP (np. SAP B1, MS Dynamics NAV itp.) stanie się priorytetem. Nawet platformy takie jak Amazon i eBay będą częścią tej integracji. Integracja umożliwia synchronizację danych e-commerce z danymi back-end o zapasach, zamówieniach, wysyłce, produktach i fakturach. Integracja pozwala na wydajną pracę, unikanie błędów ręcznego wprowadzania danych i oszczędność czasu.

• Integracja mobilna stanie się normą. Prognozy ERP 2018 wskazują, że mobilny system ERP nie będzie już postrzegany jako wybór, ale standard. Aplikacje Cloud ERP powinny być łatwo dostępne na wielu urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety i w wielu systemach operacyjnych, w tym iOS, Android i Windows.

• Integracja CRM z ERP. Integracja ERP i CRM jest obowiązkowa do synchronizowania danych w czasie rzeczywistym. Wykładniczo poprawia obsługę klienta i usprawnia operacje biznesowe. Wydajność biznesowa wzrasta, ponieważ pracownicy nie muszą przesyłać danych z jednego systemu do drugiego.

• Dostawcy systemów on-premise mogą tworzyć hybrydy. Dzięki połączeniu starszych aplikacji i aplikacji w chmurze dostawcy mogą zapewnić konkurencyjne usługi hybrydowe swoim dotychczasowym klientom i poszerzyć w ten sposób bazę klientów w przyszłości.

• ERP do analiz predykcyjnych. Analiza predykcyjna obejmuje wiele źródeł danych, technik eksploracji danych i modeli statystycznych w celu przewidywania przyszłych wyników biznesowych. Systemy ERP będą wyposażone w narzędzia do takiej analizy.

• Inteligentne systemy ERP. Systemy ERP istnieją od dłuższego czasu i ewoluują, aby sprostać najbardziej złożonym wyzwaniom środowiska biznesowego. Inteligentny system ERP oferuje coś więcej niż zwykły system ERP dzięki połączeniu technologii chmury, uczenia maszynowego i analizy predykcyjnej.

Klienci otwarci na chmurę

ERP dla coraz bardziej cyfrowego biznesu

Coraz więcej systemów ERP sprzedawanych jest w modelu chmury i trend ten przybiera na sile. Elastyczność, zwinność i zwiększona liczba możliwości biznesowych dostępnych dla organizacji to najczęściej wskazywane przez użytkowników korzyści z chmury. Odejście od sztywnych, tradycyjnych systemów on-premise jest postrzegane jako krok w kierunku większej wydajności i bardziej innowacyjnej strategii biznesowej. Dostawcy ERP, zgodnie z tym trendem, agresywnie reklamują swoją ofertę w modelu cloud. Rok 2018 będzie pierwszym rokiem w którym najwięksi dostawcy podwoją swoje inwestycje w tworzenie i promowanie rozwiązań w chmurze. Dotyczy to głównie SAP S4HANA, Oracle Cloud, Microsoft Dynamics 365 i Infor Cloud.

Z raportu firmy badawczej Gartner wynika, że 95% firm jest otwartych na model wdrożenia w chmurze, podczas gdy nieco ponad 50% rozważa raczej ERP on-premise. Z tej ostatniej grupy respondentów 65% to producenci i dystrybutorzy. Branże te dokonały znacznych inwestycji w sprzęt i licencje IT i nie mają jeszcze potrzeby dalszych wydatków. Jeśli uznają, że jest taka konieczność, to być może zamiast ulepszać system on-premise zdecydują się na dodanie do posiadanego ERP punktowych rozwiązań opartych na chmurze. Coraz więcej firm decyduje się na takie rozwiązania, dodając do swoich systemów np. zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM), zarządzanie relacjami z klientami (CRM) czy zarządzanie wydatkami.

Chmura z problemami?

Niemal dwa lata temu, w 2016 roku Gartner przedstawił niepokojącą prognozę, że do 2018 roku 90% wdrożeń ERP w chmurze poniesie fiasko. Według Gartnera jednym z głównych błędów popełnianych przez firmy przechodzące z lokalnego do chmury jest założenie, że dostawcy usług cloud zajmą się integracją aplikacji, choć większość z nich się tego nie robi, co bywa szokiem dla nieprzygotowanych klientów. Co zatem powinny robić firmy, by zmniejszyć ryzyko chmurowych niepowodzeń? Na pewno przeznaczać więcej zasobów na działania integracyjne, które ułatwiają migrację starszych aplikacji do środowisk hybrydowych.

Przyglądając się bliżej obecnemu rynkowi ERP widać jednak, że prognozy Gartnera były nieco przesadzone. Jak podaje raport Panorama Consulting od 2016 roku do 2017 odnotowano co prawda spadek wdrożeń w chmurze o 21%, ale w tym samym czasie nastąpił wzrost o 10% zakupu rozwiązań SaaS. Rzeczywiście, wdrożeń w chmurze prywatnej (zazwyczaj taki jest właśnie korporacyjny model wdrożenia ERP cloud) jest nie aż tak wiele, ale za to rośnie rola chmury publicznej, która jest np. jedyną alternatywą na posiadanie ERP dla małych przedsiębiorstw. Być może Gartner nie brał też pod uwagę punktowych wdrożeń chmury, które mają na celu jedynie uzupełnienie pewnych funkcjonalności w istniejących rozwiązaniach on-premise i stąd mało optymistyczna prognoza. Według Panaorama Consulting łącznie rynek rozwiązań definiowanych jako cloud wraz z rozwiązaniami SaaS wynosił aż 33%, wobec 66% tradycyjnych systemów on-premise, jego faktyczna wielkość jest więc znaczna. - Pomimo zdecydowanie większej złożoności, problemów z integracją oraz obawami o bezpieczeństwo, kluczowym ryzykiem jest gotowość partnerów do przeprowadzania wdrożeń w chmurze. Bardzo wiele firm zbudowało swój biznes na systemach ERP on-premise i bardzo powoli budują swoje kompetencje chmurowe, ale jestem przekonany, że ERP w chmurze to przyszłość, co pokazują również dostawcy narzędzi (np. Microsoft promujący swojego Dynamics 365).- mówi Wojtek Bąk, prezes firmy Clouds On Mars. Co by nie mówić, chmura jest przyszłością i .... szeroko otwiera rynek usług dla integratorów.

Sztuczna inteligencja w natarciu

Co jeszcze wpłynie w istotny sposób na ERP? Z całą pewnością będzie to Artificial Intelligence. Sztuczna inteligencja ma możliwość dokonać w 2018 roku dużych zmian w sposobie funkcjonowania systemów. Technologie AI pozwolą na większą samowystarczalność ERP i mniejszą zależność od współpracy z człowiekiem. AI może zapewnić lepszą obsługę klienta szybko udzielając odpowiedzi na jego pytania w oparciu o rozległe bazy danych z poprzednich zapytań. Systemy ERP mogą też dzięki AI analizować sposób w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z oprgramowaniem i wykorzystać te informacje, aby polecić zmiany w procesach, które optymalizują funkcjonalność ERP. Rozszerzona rzeczywistość i asystenci cyfrowi pomogą również konserwatorom w diagnozowaniu i korygowaniu problemów związanych z konserwacją systemu poprzez dostęp w czasie rzeczywistym do historii konserwacji, specyfikacji projektu, dokumentów technicznych i historii wydajności.

ERP dla coraz bardziej cyfrowego biznesu
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200