ERP coraz bardziej branżowe

W przypadku branży remontowej natomiast bardzo ważna jest, poza standardowymi procesami, specyficzna implementacja procesu obsługi remontów: przygotowywania ofert i kosztorysów na wykonanie prac z wykorzystaniem przewodników, normatywów i technologii, możliwość rejestrowania rozbudowanych parametrów technicznych remontowanych obiektów czy prowadzenie zleceń remontowych. - Czym różnią się wersje branżowe od innych? Przykładowo, nasz system wspomagający zarządzanie u dystrybutora części elektrotechnicznych, oprócz funkcji wspomagających uniwersalne procesy biznesowe, takie jak np. sprzedaż, finanse czy kadry, oferuje też szereg innych możliwości branżowych. Są to np. takie funkcje jak szczegółowa ewidencja odcinków kablowych, szybki dostęp do informacji o aktualnym „posiadaczu” bębna, obsługa procesu ekspresowego zwrotu bębnów w dowolnej lokalizacji geograficznej, rejestrację zamówień/wydań towaru na konkretnego instalatora, itp - mówi Ryszard Krawczyński z Oracle. Przykładem niszowego branżowego wdrożenia może być chociażby wdrożenie systemu Mactologic - Xpertis w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego, która jest jedną z dwóch największych spółdzielni w Zamościu. Wdrożone tam rozwiązanie pozwala spółdzielni w jednym miejscu gromadzić dane wynikające z jej działalności, a dotyczące naliczania czynszu, rozliczania mediów, ewidencji wpłat lokatorów za mieszkania, ewidencji i rozliczania kredytów mieszkaniowych, rozliczania opłat za garaże, naliczania czynszu za najem lokali użytkowych, czy wreszcie ewidencji mieszkań w danym budynku, liczby lokatorów itp.

Dostawcy specjalizują się też w konkretnych rozwiązaniach sektorowych - np dla edukacji (Simple, czy tez Unnit4Teta ) Rozwiązania Microsoft Dynamics ERP oferują funkcje branżowe dla wielu sektorów, takich jak dystrybucja, produkcja, handel, usługi i sektor publiczny. Firma IFS jest jednym z czołowych dostawców oprogramowania przeznaczonego dla dużych i średnich przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu. Z kolei Navireo - system Insertu ma swoja wersję dla piekarni. Program został wdrożony w piekarniach Polish Village Bread w Londynie i Manchesterze. Navireo w dedykowanej wersji dla piekarni i cukierni zarządza m.in. zwrotami pieczywa, zamówieniami i dostawami towarów, a także planowaniem produkcji.

Zobacz również:

  • Nowa spółka Asseco zajmie się chmurowymi rozwiązaniami IT
  • Nowe technologie, chmura i kompetencje ludzi pomagają osiągnąć sukces

Wojciech Wilgusiak, Menedżer Projektu w Asseco Business Solutions S.A.

ERP coraz bardziej branżowe

Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu w implementacji systemów ERP, w tym wielu rozwiązań branżowych, możemy ocenić, że przy wdrożeniu gotowego programu dla danej branży jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć koszty (nawet o 50 proc.) i czas tego wdrożenia. Ponieważ jednak każdy klient ma specyficzne potrzeby oraz metody pracy, dlatego też raczej we wszystkich naszych projektach konieczna była (w większym lub mniejszym stopniu) implementacja także dedykowanych funkcjonalności, na życzenie użytkownika

Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software Poland

ERP coraz bardziej branżowe

Na rynku jest duże zapotrzebowanie na branżowe ERP. Klient szukając takiego rozwiązania może się spodziewać, że większość (lub może wszystkie) jego wymagań uda się zrealizować w ramach standardowego rozwiązania. Mając już gotowe funkcje pod daną branżę skraca się czas wdrożenia, dodatkowo dużą zaletą jest możliwość skorzystania z doświadczenia konsultantów, którzy najczęściej mają za sobą wiele wdrożeń w danej branży i mogą podpowiedzieć ciekawe rozwiązania w trakcie wdrożenia. Nie należy mylić rozwiązań branżowych z systemem prekonfigurowanym. W ramach rozwiązania branżowego myślimy o konkretnych funkcjach systemu, których wykorzystanie może być konieczne dla danej branży. Niemniej jednak sam fakt, że funkcja jest dostępna nie oznacza, że jest ona prekonfigurowana – nadal konieczny może być pełny cykl wdrożeniowy dla danej funkcji.

Renata Łukasik, dyrektor ds. oprogramowania i członek zarządu Macrologic SA

ERP coraz bardziej branżowe

Wyraźnym trendem ostatnich lat jest wzrost zapotrzebowania na ERP dedykowane dla różnych branż. Przedsiębiorstwa chcą pracować na rozwiązaniach dopasowanych do ich działania w kontekście specyfiki branżowej. Takimi rozwiązaniami są zainteresowane podmioty z branż niszowych, bardzo specjalistycznych bądź też związanych np. ze specyficznym procesem produkcyjnym. Dla nich właśnie szczególnie ważne jest wiedza i doświadczenie dostawcy dotyczące ich branży, tym bardziej, że rynek oferuje niewiele systemów dedykowanych dla takich sektorów.

Jednak wybór systemu prekonfigurowanego nie wyklucza możliwości wprowadzania modyfikacji, gdyż zawsze może się okazać, że dany klient potrzebuje bardziej nietypowych funkcjonalności


TOP 200