ENISA wspiera przygotowania polskich ćwiczeń z ochrony infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji - ENISA pomoże w przygotowaniach do pierwszych polskich ćwiczeń z ochrony infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni.

ENISA powołana została do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego w Europie. W zakresie ćwiczeń Agencja ma duże doświadczenia, gdyż sama współorganizowała pierwsze ogólnoeuropejskie ćwiczenia tego typu - CYBER EUROPE 2010. Organizatorzy pierwszych polskich ćwiczeń (Tygodnik Computerworld, Fundacja Instytut Mikromakro i Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń) przyjęły opracowaną i opublikowaną przez ENISA metodykę przygotowania ćwiczeń. Polskie ćwiczenia spotkały się z zainteresowaniem Agencji, która wspiera krajowe inicjatywy tego typu. Mają one wzmocnić ogólną zdolność krajów europejskich do reagowania na przypadki ataku na infrastrukturę krytyczną. To jeden ze strategicznych celów działania Agencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200