EN FACE: dr hab. inż. Marcin Sikorski...

... wykładowca i pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, od wielu lat zajmujący się ergonomią systemów informatycznych.

EN FACE: dr hab. inż. Marcin Sikorski...

O ZAINTERESOWANIACH NAUKOWYCH

Interesuje mnie projektowanie interakcji człowiek-komputer nie ograniczające się do graficznego czy tekstowego interfejsu ekranowego. Interesuje mnie interakcja użytkownika z produktem cyfrowym i wszystkie wpływające na nią czynniki emocjonalne i ekonomiczne. Jest to tematyka nowa - systematyczne poszukiwanie czynników wpływających na postrzeganie jakości rozwiązań IT rozpoczęło się dopiero w ostatniej dekadzie.

Każdy produkt informatyczny ocenia się w dwóch wymiarach: jak dobrze wspomaga zadanie, do którego wykonania został przeznaczony, i jakie emocje budzi w użytkowniku. Użytkownik z reguły nie oczekuje od programu finansowo-księgowego, że będzie wzbudzać pozytywne emocje, zupełnie inaczej odbieramy jednak sklep internetowy czy aplikację rozrywkową, oczekując przyjemnych wrażeń podczas użytkowania, choć nie wnikamy w to, dlaczego tak się dzieje i dlaczego jedne aplikacje odbieramy pozytywnie, a inne nie. Mechanizm ten jest ciekawym tematem badawczym, ponieważ wpływa na zachowania nabywcze oraz na lojalność klientów w handlu internetowym.

O ERGONOMII SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

W wielu projektach IT wysiłki związane z dotrzymaniem budżetu, harmonogramu i zakresu prac są nadal na tyle dużym wyzwaniem, że aspekty ergonomiczne, emocjonalne i użytkowe traktuje się jak dobra luksusowe, na których wytworzenie często brakuje już zasobów. Kultowe rozwiązania powstają jednak tylko wtedy, gdy projektantom udaje się dotrzeć do emocji użytkowników. Na ogół bowiem to nie parametry techniczne sprawiają, że produkt podbija rynek. Kluczem do tego jest stworzenie wartościowej relacji z odbiorcą. iPhone nie dlatego cieszy się popularnością, że jest szczególnie zaawansowany technicznie, ale dlatego, że jest przyjemny w obsłudze oraz pozwala użytkownikom pobrać miliony aplikacji, dzięki którym mogą z zasadzie sami zaprojektować swoje urządzenie w sensie funkcjonalnym.


TOP 200