EN FACE: dr hab. inż. Marcin Sikorski...

O BŁĘDACH POPEŁNIANYCH PRZEZ PROJEKTANTÓW OPROGRAMOWANIA

To bardzo szeroki temat, ale skoncentrujmy się na jednym aspekcie: dostępności informacji publicznej w Internecie dla osób niedowidzących. W wielu krajach funkcjonują skuteczne rozwiązania wymuszające na instytucjach publicznych tworzenie stron WWW o większej czcionce, pozwalających na zmianę kontrastu, wyłączenie grafiki i spełnianie pozostałych wymagań sformułowanych przez W3C. W Stanach Zjednoczonych i Skandynawii konieczność zapewnienia wersji stron dla niedowidzących jest równie oczywista jak wjazd do budynku dla osób na wózku inwalidzkim.

Tymczasem często im większa dostępność narzędzi umożliwiających sprawne i szybkie zbudowanie stron internetowych, tym mniej ergonomiczne są powstające rozwiązania. Efektowne, rozwijalne menu, które trudno uchwycić kursorem myszy, wcale nie jest przydatne. Użytkownikom niedowidzącym na formularzach stron WWW sprawiają często trudności znaki, których nie da się powiększyć, natłok informacji podanych drobnym drukiem czy nieodpowiednia kolorystyka, utrudniająca dostęp do treści strony. Na brak w Polsce skutecznych regulacji w tym zakresie zwracali już uwagę liczni publicyści zajmujący się tematyką e-government, ale jak na razie bez skutku.

O ALTERNATYWNYCH INTERFEJSACH

Stale pojawiające się nowe rozwiązania interakcji sprawiają, że w niektórych miejscach zaczyna się przyjmować interfejs głosowy, który pozwala odciążyć nieco pracowników centrów telefonicznej obsługi klienta albo usprawnić działanie informacji o połączeniach komunikacji miejskiej - takie rozwiązanie działa choćby w warszawskich Zakładach Transportu Miejskiego. W niedalekiej przyszłości coraz większego znaczenia będzie nabierać tzw. rzeczywistość wzbogacona (augmented reality), która już dziś wspomaga np. pracę serwisantów naprawiających w terenie maszyny górnicze czy inne urządzenia. Tego rodzaju aplikacja wymaga wcześniejszego zamontowania na maszynie markerów, które kamerze zamontowanej na okularach serwisanta pozwolą zorientować maszynę odpowiednio w przestrzeni i nałożyć na nią grafikę znajdujących się wewnątrz części wraz z ich opisem katalogowym i wskazówkami eksploatacyjnymi.


TOP 200