EMC podzielone na specjalizacje

Firma EMC Corporation rozszerzyła swój program partnerski EMC Velocity w regionie EMEA. Główną zmianą jest wprowadzenie specjalizacji dla partnerów w pięciu różnych obszarach - konsolidacja, tworzenie kopii zapasowych, archiwizacja, bezpieczeństwo i treść.

Partnerzy biorący udział w programie Velocity mogą dołączyć do sieci Velocity Authorized Service Network (ASN) i wziąć udział w zaawansowanym szkoleniu technicznym organizowanym przez firmę EMC. Zyskują również dostęp do zastrzeżonych metodologii i narzędzi, z których do tej pory korzystali wyłącznie specjaliści EMC ds. usług. Zmiany w programie partnerskim dotyczą również certyfikacji partnerów. Certyfikaty specjalizacji zostaną pogrupowane według zestawów produktów, oprogramowania i usług odpowiednich dla każdego z rozwiązań.

- Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim mechanizmów zapobiegania konfliktom w kanale sprzedaży oraz uproszczenia procesu pozyskiwania akredytacji handlowych i technicznych - mówi Artur Borowski, odpowiedzialny za kanał sprzedaży w firmie EMC. - Wprowadziliśmy nowe specjalizacje technologiczne w programie partnerskim. Partnerzy mogą wybrać konkretną ścieżkę akredytacji, tj. budować swoje kompetencje w precyzyjnie zdefiniowanym obszarze rozwiązań EMC, łącząc je jednocześnie z własnymi kompetencjami w zakresie rozwiązań takich producentów jak np. SAP, Oracle, Microsoft czy Cisco. Rezultatem tych zmian będzie prawdopodobnie łączenie się firm partnerskich EMC w konsorcja. Pomoże im to w realizacji złożonych projektów informatycznych. Partnerzy będą częściej współpracować ze sobą niż konkurować.

W ramach nowych zasad programu specjalizacji partnerzy zyskają dodatkowe korzyści, wśród których będzie miedzy innymi: system rabatów uzależnionych od wyników i wsparcie w generowaniu popytu. Logo specjalizacji, które partnerzy będą mogli umieścić w widocznym miejscu, ułatwi klientom wybór partnera spełniającego wymagania związane z konkretnie wybranym rozwiązaniem.

Specjalizacje w zakresie konsolidacji, tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji będą dostępne od 1 lipca 2008 roku, natomiast specjalizacje w zakresie bezpieczeństwa i treści zostaną udostępnione w pierwszym kwartale 2009 roku.


TOP 200