ELEGANCJA I PR0FESJONALIZM

1 października 1991 roku, w czasie konferencji prasowej, IBM ogłosił utworzenie przedsiębiorstwa IBM Polska, pełnoprawnej firmy krajowej IBM World Trade Corporation.

1 października 1991 roku, w czasie konferencji prasowej, IBM ogłosił utworzenie przedsiębiorstwa IBM Polska, pełnoprawnej firmy krajowej IBM World Trade Corporation.

Nowe przedsiębiorstwo odpo wiedzialne będzie za marketing, serwis i usługi dla klientów IBM w Polsce. Dilip Chandra, dyrektor generalny IBM Eastern Europe po wiedział, że jest to niezwykle ważny krok dla IBM, ponieważ w ten sposób udało się odtworzyć bezpośrednią działalność handlową, która do lej pory prowadzona była za pośrednictwem lokalnych przedstawicieli.

Antoni Rozwadowski, dyrektor IBM Polska, dotychczasowy dyrektor ds. marketingu na Polskę w IBM Eastern Europe w Wiedniu, podkreślił znaczenie partnerstwa i wzajemnego zrozumienia dla sukcesu tego przedsięwzięcia. Przedstawił także trzy podstawo-

we zasady na jakich opiera się działalność IBM na całym świecie. Są to - troska o dobro klienta, szacunek dla jednostki i dążenie do doskonałości. Stanowią one podstawę sukcesu, pomagają wiedzieć i rozumieć więcej, a także działać skutecznie i w pełni profesjonalnie. Z naszej strony - powiedział dyrektor Rozwadowski -uczynimy wszystko, aby przyczynić się do rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce i wykorzystania technologii informatycznej.

IBM jest faktycznie obecny w Polsce od 68 lat. Pierwsze przedstawicielstwo powstało w 1923 roku. Wiatach 1934-1978 powstawały kolejne biura. Na przestrzeni lat 1983-1991 interesy IBM były reprezentowane przez firmy: EXIM-POL, IAIZ i DERNAN.

IBM Polska jest najnowszym przedsiębiorstwem IBM w Europie. Nowa firma rozpoczyna działalność z około 60 pracownikami, którzy częściowo przeszli z firmy DERNAN, dotychczasowego przedstawiciela IBM w Polsce, lub zostali wytypowani w trakcie rekrutacji przeprowadzonej w sierpniu i wrześniu tego roku.

IBM będzie miał swoją siedzibę w Warszawie, przy Nowym Świecie 15/17. Tymczasowo, do chwili ukończenia remontu nowego lokalu, IBM Polska ulokował się w budynku Pewexu, obok hotelu Holiday Inn. W najbliższym czasie powstaną lokalne biura w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.

Utworzenie IBM Polska zostało upamiętnione uroczystym przyjęciem na Zamku Królewskim. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy, klienci, partnerzy handlowi, przedstawiciele polskiego rządu, biznesmeni i dyplomaci.

Mamy zatem w Polsce filię największej firmy komputerowej świata. Wypada jedynie życzyć powodzenia i mieć nadzieję, że krajowe firmy komputerowe będą działać choć w części tak elegancko i profesjonalnie, jak IBM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200