EJB3 w MyEclipse

Genuitec, producent MyEclipse (popularnego rozszerzenia platformy Eclipse, służącego do budowania aplikacji biznesowych) w nowej, jeszcze testowej wersji swojego produktu dodał wsparcie dla najnowszej wersji platformy Java Enterprise Edition 5 (JEE 5) i komponentów biznesowych Enterprise Java Beans 3 (EJB3). Nowa wersja zapewnia kompatybilność z platformą Eclipse 3.2.2, a także z najnowszym systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista. Instalator dla systemu Windows, który zawiera kompletne środowisko deweloperskie (platformę Eclipse, rozszerzenia MyEclipse i środowisko uruchomieniowe Javy JRE 5), został odchudzony o połowę.

Genuitec, producent MyEclipse (popularnego rozszerzenia platformy Eclipse, służącego do budowania aplikacji biznesowych) w nowej, jeszcze testowej wersji swojego produktu dodał wsparcie dla najnowszej wersji platformy Java Enterprise Edition 5 (JEE 5) i komponentów biznesowych Enterprise Java Beans 3 (EJB3). Nowa wersja zapewnia kompatybilność z platformą Eclipse 3.2.2, a także z najnowszym systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista. Instalator dla systemu Windows, który zawiera kompletne środowisko deweloperskie (platformę Eclipse, rozszerzenia MyEclipse i środowisko uruchomieniowe Javy JRE 5), został odchudzony o połowę.

Najważniejszą chyba nowością jest wsparcie dla Java EE 5. MyEclipse zapewnia wszystkie kreatory potrzebne do budowania aplikacji biznesowych, webowych, a także pojedynczych komponentów EJB3. Zaktualizowano moduł MyEclipse-WebTools, bazujący na Eclipse WTP 1.5.3 i zawierający wiele własnych rozszerzeń i poprawek. Edytory zapewniają podpowiadanie składni w adnotacjach, a odświeżone narzędzia platformy pozwalają między innymi na budowanie obiektów EJB3 oraz plików konfiguracyjnych na podstawie struktury podanej bazy danych. Zapewniona jest współpraca z implementacjami Java Persistence API (JPA): Toplink, Hibernate oraz OpenJPA.

Na uwagę zasługują również samodzielne wersje SNAP (Simple Non-integrated APplications) czterech modułów MyEclipse: HTML Designer, Database Explorer, Image Editor i XML Editor. Moduły te można uruchamiać jako samodzielne aplikacje poza platformą Eclipse bądź też za pomocą specjalnych konektorów w innych zintegrowanych środowiskach programistycznych, takich jak NetBeans, IntelliJ czy Visual Studio. Te funkcje dostępne są jedynie dla użytkowników systemów Windows.

Już dziś, z witryny producenta można pobrać MyEclipse 5.5 M2, natomiast finalnej wersji 5.5 użytkownicy mogą się spodziewać pod koniec bieżącego miesiąca. MyEclipse dostępne jest zarówno na platformę systemową Windows, jak i Linux i Mac OS X.


TOP 200