EDS przeprowadza reorganizację

Electronic Data Systems (EDS) przedstawił plany zmiany struktury firmy. EDS zamierza również wprowadzić pakiet rozwiązań E-Business. Oba posunięcia mają - zdaniem przedstawicieli EDS - umożliwić odzyskanie przez firmę pozycji lidera na ryku handlu elektronicznego, które EDS utracił na rzecz IBM i Computer Sciences.

Electronic Data Systems (EDS) przedstawił plany zmiany struktury firmy. EDS zamierza również wprowadzić pakiet rozwiązań E-Business. Oba posunięcia mają - zdaniem przedstawicieli EDS - umożliwić odzyskanie przez firmę pozycji lidera na ryku handlu elektronicznego, które EDS utracił na rzecz IBM i Computer Sciences.

W ramach reorganizacji EDS podzieli kanały dystrybucji, sprzedaży, usług i marketingu na pięć regionów geograficznych, rezygnując z dotychczasowego podziału branżowego. W nowej strukturze odpowiednie oddziały EDS obejmą działalnością Europę, Bliski Wschód i Afrykę (region EMEA), Kanadę, Amerykę Łacińską, region Azji i Pacyfiku oraz Stany Zjednoczone. Szefami działów regionalnych zostali: Sheelagh Whittaker - region kanadyjski, Micael Cimet - Ameryka Łacińska, John Bateman - EMEA, Ed Yang - Azja i Pacyfik. Szef odpowiedzialny za Stany Zjednoczone nie został jeszcze wybrany. Wszyscy będą podlegać Jeffowi Hellerowi, prezesowi EDS.

EDS utworzy również dział E-Business Solutions. W jego skład wejdą działy: Centrobe, Electronic Business, CIO Services, Human Performance Services, Enterprise Solutions, Business Intelligence Services oraz część wcześniej przejętej firmy Systemhouse.

Reorganizacja wiąże się także ze zwolnienia 5,2 tys. ze 120 tys. pracowników. Do roku 2000 o 1 mld USD mają być zredukowane również ponoszone koszty. EDS z przeprowadzaną restrukturyzacją wiąże odnotowaną w ubiegłym kwartale stratę netto 21 mln USD (rok wcześniej firma uzyskała zysk netto - 184 mln USD). Przychód firmy w tym okresie wyniósł 4,3 mld USD (3,9 mld USD).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200