EDS nadal w górę

W II kw. 2001 r. koncern osiągnął 5,1 mld USD przychodu i wypracował 300 mln USD zysku netto. W okresie tym firma zawarła kolejne kontrakty o wartości 7,1 mld USD.

EDS w II kw. br. utrzymał tendencję wzrostową. Przychód firmy zamknął się kwotą 5,1 mld USD. Zysk netto wzrósł o 18% do 300 mln USD. (254 mln USD w zeszłym roku). W II 2001r. wartość podpisanych przez firmę kontraktów wyniosła 7,1 mld USD. Korzystne wyniki finansowe spółki są efektem zwiększenia przychodów z usług zarządzania systemami informatycznymi (20%)oraz obrotów w segmencie e-solutions (29%) i dziale Business Process Management (11%).

Na początku czerwca EDS zakończył proces przejęcia niemieckiego Systematicsa i części Sabre. Rozpoczęto też przygotowania do finalizowania transakcji przejęcia Structural Dynamics Research Corporation (SDRC), specjalizującej się m.in. w usług związanych z zarządzaniem produktami. W połowie czerwca EDS podpisała również strategiczne porozumienie z Sun Microsystems dotyczące świadczenia usług hostingowych na platformach Sun.

Zobacz również:

Powstanie piąty dział biznesowy EDS


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200