EDI na szybko

Oprogramowanie B2B, firmy WebMethods, ma pozwolić na szybkie stworzenie systemu opartego na elektronicznej wymianie danych - uproszczonym Electronic Data Interchange.

Oprogramowanie B2B, firmy WebMethods, ma pozwolić na szybkie stworzenie systemu opartego na elektronicznej wymianie danych - uproszczonym Electronic Data Interchange.

Stopniowe przekształcanie Internetu w sieć, którą można codziennie wykorzystywać jako medium łączące przedsiębiorstwa, w zestawieniu z możliwościami metajęzyka XML, mogącego stanowić uniwersalny mechanizm wymiany danych z różnych baz poprzez korzystanie z otwartych protokołów, prowadzi do powstania istotnej alternatywy wobec standardowych metod EDI - elektronicznej wymiany informacji handlowych. Oprogramowanie B2B, produkt firmy WebMethods, pozwala na szybkie uruchomienie takiego systemu między grupą przedsiębiorstw, używając Internetu jako medium transportu.

B2B korzysta z eXtensible Markup Language (XML) do opisu formatu przekazywanych danych. Łączy ze sobą systemy bez dodatkowych warstw pośredniczących. Do komunikacji można użyć szyfrowania transmisji (SSL wyposażone w kodowanie z użyciem algorytmu klucza publicznego RSA) i cyfrowych certyfikatów (zgodnych z x.509). Transmisja danych XML odbywa się zgodnie z protokołami HTTP i HTTPS, nie trzeba więc dokonywać modyfikacji w istniejących ustawieniach firmowych zapór typu firewall.

System składa się z 2 komponentów: Integration Server i Developer. Pierwszy z nich obsługuje wszystkie protokoły niezbędne do komunikacji i łączenia systemów współpracujących przedsiębiorstw. Zarządzanie tym komponentem odbywa się z poziomu przeglądarki WWW (włącznie z zarządzaniem bezpieczeństwem, dołączeniem nowych użytkowników oraz monitorowaniem i testowaniem poprawnego działania całości).

Drugi składnik, B2B Developer, to narzędzie napisane w całości w Javie, służące do budowy aplikacji dostępu do danych i wszystkich niezbędnych interfejsów (do tego celu jest wykorzystywany język WIDL - Web Interface Definition Language, bazujący na XML). Definiowanie w ten sposób połączeń z zewnętrznymi bazami jest bardzo łatwe. Wystarczy utworzyć struktury WIDL, dostosowując je do otrzymywanych stron HTML. Po zdefiniowaniu pół z danymi, dane te można przekazywać do modułu Integration Server. WIDL pobiera dane ze zbiorów HTML/XML i baz danych dysponujących interfejsem ODBC. Moduły integracyjne mogą być też pisane w językach C/C++, Java i JavaScript.

Do tworzenia aplikacji klienckich przydatne są szablony dostarczane w tych językach, a także jako komponenty VisualBasic i ActiveX. Developer pozwala także na wykorzystanie plików cookie. Dodatkowym modułem jest Web-Tap, za pomocą którego można obserwować komunikację między przeglądarką WWW a Internetem (transakcje można przekierowywać za pomocą tego modułu w sposób niewidoczny dla użytkownika).


TOP 200