E-urząd w województwie lubuskim

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego uruchomi system e-urząd, który ma usprawnić komunikację między mieszkańcami a urzędem.

W ramach projektu powstanie m.in. elektroniczna skrzynka podawcza, dzięki której możliwe będzie załatwienie spraw urzędowych online oraz zdalne monitorowanie postępu ich realizacji bez konieczności wizyty w odpowiedniej placówce. Ma to skrócić czas załatwiania spraw urzędowych, zmniejszyć liczbę odwiedzin w placówkach i zredukować koszty administracji publicznej. W 61 jednostkach samorządu terytorialnego ma zostać wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów oraz system raportowania i analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. System ma dostarczać władzom poszczególnych jednostek administracji samorządowej oraz regionu zaawansowane, gotowe raporty i analizy do celów zarządczych. Umożliwi dokonywanie porównań wskaźników w odniesieniu do innych jednostek w regionie, średniej regionalnej czy danych pozyskiwanych z takich źródeł jak GUS. W ramach projektu powstanie regionalna platforma komunikacji elektronicznej, która zapewni wymianę e-dokumentów pomiędzy poszczególnymi urzędami, oraz regionalny portal "Wrota Lubuskie" wraz z Regionalnym Biuletynem Informacji Publicznej, dzięki któremu mieszkańcy województwa mają zyskać dostęp z jednego miejsca do aktualnych informacji publicznych, turystycznych czy gospodarczych dotyczących całego regionu. W projekcie bierze udział 95 gmin, powiatów i miast na prawach powiatu. Zakończenie planowane jest na kwiecień 2013 r., a jego wartość wynosi 22,4 mln zł brutto. Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zobacz również:

  • Nowa chmurowa aplikacja dla samorządów
  • DJI prezentuje nowe drony. Posłużą między innymi w Smart Cities
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200