E-stonia

Niewielki nadbałtycki kraj jest liderem w dziedzinie osiągnięć z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego. W maju estoński parlament przyjął ustawę umożliwiającą głosowanie w wyborach przez internet. Do elektronicznych urn mieszkańcy tego kraju 'pójdą' oddać głos w e-wyborach samorządowych jeszcze tej jesieni.

Ponad połowa dorosłych mieszkańców Estonii posiada elektroniczny dowód osobisty, który będzie uprawniał do wzięcia udziału w wyborach. Do oddania głosu potrzebny jest oczywiście dostęp do internetu - z tym obywatele tego ponad 1,5 milionowego kraju nie mają żadnego kłopotu. Komputery są bardzo rozpowszechnione, zaś dostęp do internetu to niemal konstytucyjne prawo każdego Estończyka. Dlatego rozbudowana została sieć darmowych punktów dostępu do sieci. Do oddania głosu wymagany jest także specjalny czytnik do e-dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości

Elektroniczne dowody osobiste są wydawane w Estonii od roku 2002. Do tej pory wydano ich ponad 700 tys. Administracja państwowa z sukcesem wdrożyła system elektronicznego obiegu dokumentów. Podpis elektroniczny ułatwia życie obywatelom przy składaniu dokumentów i podań. W zależności od powodzenia jesiennych e-wyborów samorządowych władze Estonii zamierzają przeprowadzić drogą elektroniczną wybory do parlamentu.

Pilotaż systemu miał miejsce na początku stycznia. Władze Tallina przeprowadziły referendum na temat miejsca budowy pomnika w stolicy kraju drogą tradycyjnego i elektronicznego głosowania. Pomimo niezbyt dużej wagi pytania i popularności głosowania uznano, że pilotaż zakończył się sukcesem. W stolicy kraju niemal każdy mieszkaniec posiada e-dowód, który służy także jako bilet uprawniający do przejazdu komunikacją miejską.

Jak podaje strona internetowa estońskiej komisji wyborczej, system identyfikuje osobę głosującą na podstawie elektronicznego dowodu i sprawdza następnie czy znajduje się liście osób uprawnionych. Jeżeli tak, wizualizuje na ekranie odpowiednie opcje wyboru. Oddany głos zostaje zaszyfrowany kluczem publicznym i opatrzony podpisem elektronicznym obywatela pobranym z e-dowodu. System zalicza głos oddany jako ostatni w przypadku wielokrotnego dokonywania wyboru.

Anonimowość oddanego głosu, jeden z filarów demokratycznych wyborów, możliwa jest dzięki usunięciu podpisu elektronicznego zanim rozpocznie się liczenie głosów. Członkowie komisji wyborczych dysponują własnym kluczem do rozkodowania zebranych głosów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200