E-podpis do obróbki

Małgorzata Okońska-Zaremba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, zapowiedziała powołanie zespołu specjalistów, który zajmie się opracowaniem rozporządzeń do ustawy o podpisie elektronicznym. Planowana jest także nowelizacja samej ustawy.

Małgorzata Okońska-Zaremba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, zapowiedziała powołanie zespołu specjalistów, który zajmie się opracowaniem rozporządzeń do ustawy o podpisie elektronicznym. Rozporządzenia te mają regulować m.in. zasady działalności wystawców elektronicznych certyfikatów, w tym wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać systemy informatyczne tych wystawców. Rozporządzenia powinny być gotowe do czerwca br. Sama ustawa wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia br.

Nie podjęto jeszcze decyzji dotyczącej wyboru wariantu działalności jednostki mającej zajmować się uwierzytelnianiem wystawców. W świetle ustawy Ministerstwo Gospodarki ma do wyboru trzy możliwości: może to robić samo, może ogłosić przetarg (w trybie UZP) na wybór firmy zainteresowanej świadczeniem takich usług, albo zlecić to zadanie Narodowemu Bankowi Polskiemu (lub podmiotowi pozostającemu w stosunku zależności od NBP).

Zobacz również:

  • Trusted Economy Forum – jak cyfrowy podpis zmienia gospodarkę?
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?

Pierwszy wariant jest nierealny z uwagi na trudności budżetowe. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie przedstawicieli NBP i resortu gospodarki poświęcone właśnie temu zagadnieniu.

Prawdopodobne jest również znowelizowanie ustawy o podpisie elektronicznym, jeszcze przed datą jej wejścia w życie. Niektóre przepisy wymagają zmian porządkowych. Na nowelizację naciskają również niektóre firmy zainteresowane świadczeniem usług wystawiania certyfikatów, niezadowolone z przyjętych rozwiązań.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200