E-learning na polskich uczelniach

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kształcenia na odległość (e-learning). Przewiduje on m.in. rozszerzenie możliwości kształcenia przez Internet na polskich uczelniach i wprowadzenie możliwości przeprowadzania egzaminów on-line.

Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada, że e-learning będzie mógł być stosowany na wszystkich rodzajach studiów, także dziennych. Zdalnie będą mogły odbywać się wszystkie zajęcia pozapraktyczne i nielaboratoryjne. Natomiast obecność studentów na uczelni będzie wymagana w czasie zajęć laboratoryjnych, terenowych i warsztatowych.

W projekcie są też zapisy dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów na uczelniach. Proponowany zapis mówi, że "uzyskane przez studenta - w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - efekty kształcenia stanowiące wypadkową zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą weryfikowane w sposób pozwalający na potwierdzenie ich uzyskania przez studenta". Oznacza to więc, że nie ma obowiązku przeprowadzania egzaminów w siedzibie uczelni.

To niewątpliwie duża zmiana, choć etap konsultacji społecznych nie wróży dobrze przyjęciu stosownej ustawy przez sejm jeszcze w tej kadencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200