E-learning dla starszych i zaawansowanych

Wiedza Net, spółka należąca do grupy Qumak-Sekom udostępniła swój kurs uczestnikom programu „Spotkania Pokoleń”, realizowanego w ramach projektu Socrates – Grundtvig.

Założeniem tego programu, tworzonego przez Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej i Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej DEC@TUG, jest poszukiwanie metod, które pozwolą osobom powyżej 50 roku życia na pokonanie barier, które utrudniają im korzystanie z nowoczesnych technologii.

W realizacji tych zamierzeń mogą pomóc kursy łączący elementy szkoleń dostarczanych za pośrednictwem technologii informatycznych z tradycyjnymi metodami nauczania. Jednym z pierwszych kursów wspomagających projekt ma być udostępnione przez Wiedza Net szkolenie „Podstawy PC”, który umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.