E-komunikacja z ZUS: będzie okres przejściowy

Od 21 lipca tego roku firmy zatrudniające więcej niż pięciu pracowników, przekazując dokumenty do ZUS, będą musiały korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego. Termin wejścia w życie przepisu nakładającego taki obowiązek nie zostanie przesunięty, ale rząd rozważa wprowadzenie okresu przejściowego dla przedsiębiorców.

Jedną z rozważanych możliwości, którą zaprezentował, na poniedziałkowym spotkaniu ekspertów zorganizowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Minister Gospodarki Dariusz Bogdan jest wymiana certyfikatów niekwalifikowanych na kwalifikowane, polegająca na zastępowaniu obecnie używanych podpisów na podpisy bezpieczne z chwilą utraty ważności tych pierwszych.

Przedsiębiorcy byliby wówczas zobowiązani do zakupu bezpiecznego podpisu elektronicznego dopiero po wygaśnięciu ważności podpisów z niekwalifikowanym certyfikatem, wydanych przed 21 lipca 2008 r. Wprowadzenie okresu przejściowego pozwoliłoby na stopniowe i łagodne przejście przez przedsiębiorców na korzystanie z bezpiecznych podpisów i wyeliminowało wzmożony ruch w centrach certyfikacyjnych przed terminem wejścia w życie przepisów.


TOP 200