E-business i e-commerce

Nowe rozwiązania określane mianem technologii informatycznych zmieniają tradycyjne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej. Tradycyjny model prowadzenia biznesu charakteryzuje się istnieniem sektorów informacyjnych dostępnych dla wybranych grup, brakiem jednolitego dostępu do potrzebnych informacji oraz powielaniem zasobów i pracy.

Nowe rozwiązania określane mianem technologii informatycznych zmieniają tradycyjne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej. Tradycyjny model prowadzenia biznesu charakteryzuje się istnieniem sektorów informacyjnych dostępnych dla wybranych grup, brakiem jednolitego dostępu do potrzebnych informacji oraz powielaniem zasobów i pracy.

Wdrożenie rozwiązań internetowych pozwala na efektywne współdzielenie informacji pomiędzy pracownikami, klientami, kooperantami i dostawcami, a tym samym osiągniecie wyższej sprawność w obsłudze klienta, niższych kosztów, szybszego tempa wdrażania nowości oraz wyższej wydajność pracowników.

Rozwój zastosowań techniki internetowej jest niezwykle szybki. Dzisiaj obecność w Internecie to nie tylko webowa witryna reklamowa i sprzedaż. Internet staje się jednym z kluczowych składników działalności rynkowej, nowym modelem biznesu. Wnosi on rewolucyjne wręcz zmiany w dziedzinie kontaktów handlowych. Dotyczy to sposobu zawierania transakcji z klientami, dostawcami i kooperantami. Nowa, sieciowa ekonomia tworzy również nowy łańcuch powiązań biznesowych, obejmujący dostawców i dystrybutorów operujących w ekstranecie, pracowników operujących w intranecie i klientów, domeną których jest Internet. Często e-biznes jest utożsamiany z e-commerce. Jednak handel elektroniczny, w ścisłym tego słowa znaczeniu, jest raczej jednym ze składników e-biznesu. Do elementów e-biznesu można zaliczyć:

  • Handel elektroniczny (e-commerce) – obejmujący aplikacje i dane obsługujące katalogi, "koszyki zakupów", akceptacje zamówień, rozliczanie płatności oraz śledzenie realizacji zamówień.

  • Zarządzanie obsługą klientów – CRM (Customer Relationship Management) – aplikacje i dane związane z pełnym cyklem sprzedaży: kształtowaniem popytu, pomocą przy zakupie, przyjmowaniem zamówień, realizacją zamówień, rozliczaniem płatności i dystrybucją.

  • Zarządzanie łańcuchem dostaw – SCM (Supply Chain Management) – aplikacje i dane wspomagające prowadzenie interesów z partnerami handlowymi w zakresie zamówień, zaopatrzenia, zarządzania zapasami magazynowymi, sprzedażą hurtową i logistyką dostaw.

  • Zarządzanie usługami wewnętrznymi (intrasieć) – automatyzacja przepływu dokumentów i aplikacje biznesowe.
E-business i e-commerce

Powiązania w e-biznesie

E-biznes umożliwia wykorzystanie gotowej, globalnej infrastruktury komunikacyjnej (jaką oferuje Internet) do prowadzenia działalności biznesowej. Pozwala m.in. na pozyskiwanie nowych dostawców, usprawnienie obsługi klientów oraz rozwijanie oferty produktów i usług przez utworzenie nowego środowiska kontaktów handlowych.

Zalety e-biznesu to przede wszystkim dostęp do klientów na całym świecie, zastosowanie B2B do bezpośredniego kontaktu pomiędzy firmami (obniżenie kosztów), przełamywanie barier kulturowych i bezpośredni dostęp do odbiorców końcowych.

Rozwój aplikacji e-biznesu

Terminy e-commerce i e-business często są stosowane zamiennie, a określają zastosowanie techniki internetowej do wprowadzenia lub rozszerzenia transakcji i relacji biznesowych zarówno po stronie zaopatrzenia (relacje z dostawcami), jak i od strony sprzedaży (relacje z klientami). Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie e-biznesu: biznes–biznes (B2B) i biznes–konsument (B2C).

W rozwoju e-biznesu wyróżnić można trzy etapy:

  • generacja pierwsza aplikacji e-biznesowych – zaistnienie w sieci WWW, którego celem był głównie marketing;

  • generacja druga to aplikacje sprzedaży w sieci WWW;

  • generacja trzecia, aktualnie w fazie rozwoju, to integracja różnych aplikacji, zapewniająca kompleksową obsługę procesów biznesowych za pośrednictwem Internetu.
Z punktu widzenia operatorów internetowych rozwój usług idzie w kierunku wartości dodanej: od usług podstawowych, to jest dostępu do Internetu i prostego Web Hostingu, do usług dostarczania zawartości (aplikacje, handel elektroniczny, streaming, zaawansowany Web Hosting).

Nowe usługi w zakresie B2C to między innymi: dystrybucja i hosting typu strumieniowego, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i na żądanie; filtracja treści; rozproszona treść dynamiczna i personalizacja. W obszarze B2B to: rozproszony Web Hosting oraz hosting aplikacji, sieci CDN – w tym wirtualne, prywatne CDN – VPCDN, dystrybucja mediów strumieniowych w intrasieci i ekstranecie oraz kontrolowany dostęp do zawartości i dystrybucja zawartości w ramach przedsiębiorstwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200