E-USŁUGI – cyfrowa transformacja w służbie zdrowia

Sektor ochrony zdrowia przechodzi intensywną cyfrową transformację, która dotyczy także szpitali – w jednostkach utworzonych i nadzorowanych przez MON prowadzony jest projekt budowy ogólnodostępnej platformy e-usług publicznych.

Skąd wyszła potrzeba projektu? Według badań PBI, dla aż 65% Polaków najdogodniejszą formą umawiania wizyty u lekarza jest portal internetowy, a ponad 30% ankietowanych uważa za przydatne gromadzenie i przechowywanie swojej dokumentacji medycznej w cyfrowej formie, w jednym miejscu (np. portal pacjenta).

Tego typu dane można bezpiecznie udostępnić np. wskazanemu personelowi medycznemu. Konieczne stało się wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią pacjentom szybki dostęp do danych i świadczeń medycznych w postaci elektronicznej oraz wygodne umawianie się na wizyty w ramach usługi e-Rejestracja. Podmioty lecznicze chcą natomiast stworzyć odpowiednie warunki, które umożliwiają łatwą i bezpieczną wymianę zdigitalizowanych danych medycznych. Do tego konieczne jest wydajne środowisko serwerowo-bazodanowe, które pozwala na niezawodne i spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Również kierownictwo MON chce mieć dostęp do bieżącej informacji zarządczej i możliwość optymalizacji działania, także z punktu widzenia kosztów, zwiększenia dostępności świadczeń medycznych, w tym wdrażanych w ramach Projektu e-usługi. Kluczowym elementem całego systemu informacji w ochronie zdrowia jest projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Potrzebne jest zapewnienie współpracy między systemami informacji medycznych we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia i jest to jeden z celów projektu. Ważną korzyścią będzie usprawnienie procesów diagnozowania i leczenia pacjentów oraz możliwość przekazywania informacji między placówkami.

Kolejnym benefitem jest usprawnienie procesów zarządczych i optymalizacja wydatków w placówkach medycznych dzięki wprowadzeniu modułu e-Analizy, który zapewnia dostęp do pełnej i aktualnej informacji.

Pacjenci będą mogli korzystać z usługi e-Analiza i e-Rejestracja, która pozwoli im na sprawne zaplanowanie wizyt w określonej placówce medycznej. Rozwiązanie zapewni im także dostęp do zagregowanych danych dotyczących jakości procesu.

E-USŁUGI W SZPITALACH

Trwa intensywna digitalizacja w służbie zdrowia. W podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań, związanych e-usługami. W tego typu projektach kluczem do sukcesu jest dobra, sprawdzona platforma sprzętowa i współpraca z doświadczonymi partnerami technologicznymi, którzy znają potrzeby i wyzwania branży. To ważna i długoterminowa inwestycja, dlatego platforma powinna być ekonomiczna w implementacji, utrzymaniu i rozbudowie.!
Więcej informacji w raporcie HPE - zapraszamy do pobrania!

Pobierz materiał!