E. Szewardnadze członkiem Fundacji IDG

Dwa wydarzenia sprawiły, że lipiec był znaczącym miesiącem dla powołanej pół roku temu przez szefa IDG Pata Mc Governa Fundacji Rozwoju Szkolnictwa Wschód - Zachód (East - West Education Development Foundation).

Dwa wydarzenia sprawiły, że lipiec był znaczącym miesiącem dla powołanej pół roku temu przez szefa IDG Pafa Mc Governa Fundacji Rozwoju Szkolnictwa Wschód - Zachód (East - West Education Development Foundation). Zaproszenie do współpracy z Fundacją przyjął były minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Edward Szewardna-dze, zostając członkiem fundacji i jednym z jej doradców.

Do spotkania P. Mc Governa z radzieckim politykiem doszło podczas II PC World Forum w Moskwie.

Drugim wydarzeniem (29 lipca) był start z lotniska w Bostonie samolotu, na którego pokładzie znalazła się pierwsza przesyłka sprzętu pozyskanego przez Fundację. Ofiarodawcą 80 laptopów dla m.in. studentów dziennikarstwa w Czechosłowacji i w ZSRR jest firma NEC Technologies Corporation.


TOP 200