E-Deklaracje dopiero od stycznia 2007

Przedsiębiorcy nie będą mogli składać deklaracji przez internet od 16 sierpnia br. Resort finansów planuje przesunąć uruchomienie systemu e-deklaracje na 1 stycznia 2007 - pisze Rzeczpospolita.

Dziennik dotarł do projektu nowelizacji ustawy Ordynacji podatkowej, w której znalazło się uzasadnienie ministerstwa finansów. Resort pisze m.in., że budowanie systemu elektronicznego obsługującego deklaracje, który zostanie niebawem zmieniony lub zlikwidowany jest nieopłacalne. Dlatego resort podejmuje decyzje o przesunięciu terminu uruchomienia pierwszej fazy projektu. Obecne prawo zobowiązuje fiskusa do przyjmowania elektronicznych deklaracji CIT, PIT VAT, NIP i PCC od 16 sierpnia 2006. Na koniec 2007 roku zaplanowano pełne uruchomienie systemu, które obecnie staje pod znakiem zapytania - informuje Rzeczpospolita. Według dziennika, 16 sierpnia z elektronicznej drogi rozliczania się korzystać będą jedynie wybrane podmioty.

Kalendarium wprowadzania poszczególnych etapów systemu określi specjalne rozporządzenie ministra. Na razie nieznana jest data jego wydania.

Z informacji Rzeczpospolitej wynika także, że organy administracji publicznej, sądy, komornicy i notariusze, pomimo nałożonego na nie obowiązku prawnego nie będą się rozliczać elektronicznie od 16 sierpnia, bowiem resort założył, że podmioty nie będą gotowe na określony ustawą termin. Jak podaje dziennik, ministerstwo nie jest w stanie podać terminu, kiedy wyżej wymienione podmioty będą przygotowane do e-rozliczeń i dlatego w tym przypadku planuje znieść obowiązek rozliczeń internetowych.

Wśród innych elementów projektu nowelizacji wymienia się obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze korzystania z e-deklaracji i wskazania osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. Szczegóły - m.in. wzór dokumentu - ma również określić rozporządzenie. Resort planuje także uprościć rozliczenie poprzez wprowadzenie wymogu składania jednego podpisu elektronicznego, bowiem niektóre dokumenty wymagały podpisu kilku osób, co wiąże się z kosztami i komplikacja procesu.

Do momentu publikacji nie udało się potwierdzić informacji Rzeczpospolitej w biurze prasowym ministerstwa. Ostatnie informacje na temat e-deklaracji dotyczyły wyboru spółki PWPW jako dostawcy tymczasowego systemu, argumentując decyzję koniecznością dotrzymania terminu 16 sierpnia br. wynikającego z art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym oraz z art. 3a Ordynacji podatkowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200