Dźwięk i wizja

IBM Audio Visual Connection to system, którego zadaniem jest tworzenie różnorodnych przekazów, na które składają się dźwięki i obrazy wideo o wysokiej jakości.

IBM Audio Visual Connection to system, którego zadaniem jest tworzenie różnorodnych przekazów, na które składają się dźwięki i obrazy wideo o wysokiej jakości.

AVC, wypuszczony na rynek w ubiegłym roku, umożliwia systemom PS/2 i zgodnym z nim tworzenie obrazów audiowizualnych lub wzbogacanie przekazów

0 efekty dźwiękowe i obrazy. Pozwala to na zastosowanie go w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, reklama, fotografia itp. System wyposażony jest w działający „Online" program wspomagający HyperHelp, który znacznie ułatwia pracę operatora.

Głównymi składnikami, które mogą być przedmiotem operacji AVC, są obrazy, dźwięki, sekwencje obrazów i dźwięków (tzw. opowieści), zwane ogólnie obiektami. Obiekty te można tworzyć i łączyć ze sobą, realizując w ten sposób różnorodne przekazy audiowizualne.

Generowanie obrazów

Obrazy mogą być wprowadzane do systemu w dwojaki sposób. Można je tworzyć za pomocą systemowych edytorów graficzno-tekstowych lub przenosić z innych systemów za pomocą odpowiednich programów konwersyjnych. Do kopiowania obrazów utworzonych przez inne systemy ekranowe służy specjalny moduł -AVC Copy Screen. AVC Video Capture Adaptor pozwala natomiast na tworzenie obrazów przy użyciu techniki wideo.

AVC zawiera wewnętrzne narzędzia służące do tworzenia prostych obrazów zawierających grafikę i teksty. Pozwalają one narysowanie linii, elips, prostokątów, wypełnianie pól itp. W praktyce narzędzia te wystarczają do kreowania prostych tekstowych informacji ekranowych. Znacznym rozszerzeniem systemu jest możliwość konwersji trzech standardowych formatów graficznych IMDS, TGA i TIFF (stosowanych w zaawansowanych pakietach graficznych) na format AVC oraz możliwość nakładkowego bezpośredniego czytania ekranu w formacie AVC.

Drugim sposobem tworzenia obrazów jest użycie karty Video Capture Adaptor. Pozwala ona czytać informację z różnorodnego zestawu urządzeń wideo i zapisywać je w postaci cyfrowej. Obecnie karta ta umożliwia zapisywanie informacji wideo z prędkością trzech obrazów na sekundę.

Generowanie dźwięków

Dźwięki tworzone za pomocą Audio Capture Adaptor i Playback Adaptor, umożliwiających korzystanie z mikrofonu, magnetofonu itp., są poddawane konwersji ana-logowo-cyfrowej i zapisywane cyfrowo na nośniku pamięci. Dźwięki te mogą być później przetworzone i dołączone do pokazu. Karta pozwala na uzyskanie dźwięku stereo o częstotliwości do 44,1 kHz lub mono do 88,2 kHz.

Opowieści audiowizualne

Pierwszym krokiem przy tworzeniu tzw. opowieści jest zaplanowanie i zgromadzenie odpowiedniej liczby obrazów i dźwięków, potrzebnych do jej wykreowania. Następnie elementy te składa się w całość za pomocą instrukcji języka AVA, wbudowanego w AVC. Audio Visual Autho-ring Language pozwala na łączenie pojedynczych obiektów, budowanie akcji, animację, dołączanie efektów specjalnych, podkładanie dźwięku oraz synchronizację tych wszystkich elementów.

Opowieści w systemie AVC tworzy się stosując tzw. struktury tablicowe. Na najwyższym poziomie struktury znajduje się tablica biblioteczna zawierająca szczegóły dotyczące aplikacji użytych w opowieści, w szczególności ich zawartości i lokalizacji. Przykładem takiej tablicy jest biblioteka początkowa systemu, na którą składają się informacje o opowieściach zawierających dostępne efekty specjalne. Tablica opowieści zawiera sekwencyjną listę elementów tworzących akcję opowieści. Elementy te to oczywiście obiekty systemu AVC.

System operacyjny

AVC może współpracować zarówno z MS DOS-em, jak i z OS/2. Co więcej, wszystkie obiekty i aplikacje tworzone w jednym z tych systemów mogą być wykorzystane w drugim. Tworzenie i wykorzystanie obiektów AVC wymaga jednak znacznych zasobów pamięci zarówno operacyjnej, jak i dyskowej. Na przykład pamięć operacyjna 640 kB nie wystarcza do jednoczesnego wykorzystania wszystkich cech systemu AVC. Z drugiej strony OS/2 stwarza możliwość efektywniejszego wykorzystania obiektów AVC. Co więcej, z uwagi na sposób wykorzystania zasobów systemowych nie można uruchamiać programów AVC z DOS-owskiego okna OS/2; program musi zostać uruchomiony wtedy w sesji OS/2.

Zastosowania

Wraz z AVC firma IBM pragnie dostarczyć zintegrowany system umożliwiający profesjonalną obsługę przekazu, prowadzoną jak najmniejszym nakładem energii operatorskiej. Dotychczasowe, krótkie doświadczenia z tym systemem pozwalają przewidywać jego pomyślne wprowadzenie na rynek.


TOP 200