Dziś pytanie, odpowiedź w swoim czasie.

Pytania o PULS do Krajowego Urzędu Pracy

Pytania o PULS do Krajowego Urzędu Pracy

981 FO 1.7.45.1 WRWR 00-12-06

Bezrobotny zarejestrował się z prawem do zasiłku po upływie 90 dni /porozumienie stron/. W trakcie wyczekiwania na zasiłek został powołany na ćwiczenia wojskowe/14 dni/. Po powrocie zarejestrował się na zasiłek uzupełniający. System PULS nie zalicza okresu ćwiczeń do okresu wyczekiwania na zasiłek. Pierwsza rejestracja zakończona zdarzeniem w/w w okresach zatrudnienia wczytano ćwiczenia wojskowe. Dlaczego tak się dzieje? PILNE

Odp. 13.12.2000 EJ

Problem zostanie wyjaśniony telefonicznie.

979 FO Ver. 1.7.45.1 gdtc 00-12-06

Nie można wydrukować decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej dla osób, które zostały pozbawione prawa do zasiłku (np. odmowa oferty pracy) i w tym czasie zostały wykreślone z ewidencji. Wystawiana jest decyzja o utracie prawa do zasiłku i utracie statusu. MM

Odp. 13.12.2000 EJ

W wersji 1.7.45.0 rozdzielono szablony tworzone lokalnie w urzędach od szablonów centralnych. W związku z czym można samemu dokonywać zmian w szablonach decyzji oraz wskazać, które szablony mają być wykorzystywane podczas generacji dokumentów.

972 FO, ST Ver.1.7.45.1 toal 00-11-29

Czy istnieje możliwość wyselekcjonowania osób wg kryterium osoby mającej prawo do zasiłku rodzinnego albo osoby z zasiłkiem pielęgnacyjnym?

Odp. 13.12.2000 EJ

Zgłoszona przez Państwa propozycja została zakwalifikowana jako zmiana projektowa systemu, która zostanie przekazana do realizacji firmie ComputerLand.

950 Płace Ver. 1.7.44.2b lorm 00-11-22

1. Proszę o wyjaśnienie, w jakim stopniu możliwa jest praca w SI PULS w module Płace? 2. Czy można generować listy wypłat za pracowników urzędu? 3. Czy przewidywane są szkolenia z modułu Płace i Kadry?

Odp. 13.12.2000 KD

Obecnie trwają intensywne prace nad usprawnieniem i uaktualnieniem funkcjonalności aplikacji PŁACE SI PULS. Zakończenie tych prac jest planowane w I kwartale 2001 r. W związku z tym praca w tej aplikacji w urzędach pracy obecnie nie jest wskazana - aplikacja nie jest wdrożona. Wdrożenie aplikacji w instalacjach rzeczywistych będzie możliwe dopiero po zaimplementowaniu wymaganych zmian. Można natomiast przeglądać wszystkie funkcje, generować listy wypłat w celu sprawdzenia poprawności naliczania składników wynagrodzenia. Nie należy zatwierdzać wygenerowanych list, ponieważ zablokuje to możliwość późniejszej modyfikacji i usuwania zaistniałych nieprawidłowości. Proszę o nadsyłanie problemów występujących podczas przeglądania tej aplikacji, co przyczyni się do szybkiego i sprawnego dostosowania jej funkcji do obowiązujących wymagań. Szkolenia z aplikacji KD i PL SI PULS będą organizowane przed ich wdrożeniem w Urzędach Pracy.

1000 rzks 00-12-14 FO

Trudności wynikają z wyszukiwania zawodu. Nie sposób jest nauczyć się wszystkich kodów zawodów (bo po kodzie PULS znajduje bez kłopotów). Czy istnieje możliwość wyszukiwania zawodu po wpisaniu kilku znaków pierwszych, które charakteryzują zawód. np. Hutnik mogłoby wyświetlać: hutnik metalurg hutnik technik hutnik pomocnik?

Brak odpowiedzi.

--------------------------------------------------------------------------------

Źródło:http://www.up.gov.pl (Pisownia oryginalna)


TOP 200