Dziś łatwiej o kapitał

Na rynku NewConnect młode i innowacyjne firmy mają szansę zdobyć kapitał na rozwój szybciej i łatwiej niż na głównym parkiecie giełdowym. Do minimum uproszczono wymogi, które muszą spełnić spółki.

Na rynku NewConnect młode i innowacyjne firmy mają szansę zdobyć kapitał na rozwój szybciej i łatwiej niż na głównym parkiecie giełdowym. Do minimum uproszczono wymogi, które muszą spełnić spółki.

Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych są zadowoleni z pierwszych miesięcy działalności nowego rynku. Do końca 2007 r., w cztery miesiące od powstania, na rynku NewConnect zadebiutowały 24 spółki, łączna wartość nowych emisji to ponad 145 mln zł. Obroty przekroczyły 303 mln zł, a kapitalizacja 24 notowanych firm - 1, 1 mld zł. Indeks rynku - NCIndex - na koniec 2007 r. osiągnął poziom 144, 17 punktów, wzrost o 44, 2%.

Po niemal dziewięciu miesiącach działalności NewConnect liczba notowanych na nim spółek urosła do 50 wraz z debiutem firmy Verbicom - 9 maja 2008 r. Pięćdziesiąt spółek pozyskało łącznie 240 mln zł kapitału, a kapitalizacja wynosi ponad 1, 4 mld zł. Wartość obrotów od uruchomienia rynku przekroczyła 812 mln zł. (dane na 9 maja 2008). W całym 2008 r. spodziewa się 80 debiutów na NewConnect, a łączna liczba spółek na tym rynku przekroczy setkę. Długofalowe perspektywy zakładają, że na NewConnect zadebiutuje nawet kilka tysięcy firm nie tylko z Polski, ale i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Rynek wypełniający lukę

5 mld zł

pozyskała na NewConnect Inteliwise na rozwój sprzedaży na rynkach w Azji, Europiei Stanach Zjednoczonych oraz rozwój własności intelektualnej.

Tomasz Czechowicz, partner zarządzający MCI Management uważa, że pierwsze sześć miesięcy rynku NewConnect potwierdza zapotrzebowanie na tego typu parkiet w Polsce. "W mojej ocenie, NewConnect rozwiązuje problem tak zwanej luki kapitałowej i płynności dla małych i średnich spółek, co normalnie nie jest adresowane przez rynek główny lub fundusze private equity i venture capital. Jest to ważny element rozwoju gospodarczego" - mówi Tomasz Czechowicz. "W pierwszym kwartale tego roku na NewConnect zadebiutowało tyle samo spółek - 14 - co na AIM, alternatywnym rynku londyńskiej giełdy" - dodaje Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Na londyńskim odpowiedniku NewConnect, który powstał w 1995 r., notowanych jest blisko 1700 firm, a na amerykańskim Nasdaq - ponad 3900.

Na NewConnect do 9 maja br. zadebiutowało dziewięć spółek informatycznych - S4E, Infosystems, Perfect Line, Verbicom, Makolab, Rodan Systems, Inteliwise, Divicom, SSISA. Są także telekomunikacyjne, jak Marsoft czy Telestrada, internetowe - Adv.pl (e-marketing), Index Copernicus (informacyjno-społecznościowy portal dla naukowców). Z kolei branże cyfrowej rozrywki reprezentują Digital Avenue, Virutal Vision, Nicolas Games, e-muzyka, Vedia. Obok pozyskania kapitału na rozwój, debiut na NewConnect przynosi inne korzyści. "Wejście na rynek New Connect zaowocowało silnym efektem marketingowym, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że debiut nastąpił w pierwszym dniu notowań nowego rynku" - podkreśla Andrzej Jasieniecki, prezes Digital Avenue. "Fakt bycia firmą notowaną na giełdzie już na starcie zwiększa naszą wiarygodność" - dodaje Wojciech Zieliński prezes Makolab.

Jak mówi Ludwik Sobolewski, rynek NewConnect jest dedykowany dynamicznym i innowacyjnym spółkom o dużym potencjale wzrostu niezależnie od branży, jaką reprezentują. Najczęściej są to przedsiębiorstwa we w miarę wczesnym etapie rozwoju, o kapitalizacji do kilkudziesięciu milionów złotych. "Nie ma preferencji, co do branż. Są usługi, jest produkcja, finanse i nowe technologie" - mówi Ludwik Sobolewski. "Kapitału na NewConnect powinny poszukiwać innowacyjne spółki, które oczekują wyłącznie kapitału, bez wsparcia oferowanego przez fundusze oraz małe i średnie spółki z kapitalizacją poniżej 40-50 mln zł, które chcą dostarczyć płynności inwestorom lub pozyskać kapitał na rozwój" - dodaje Tomasz Czechowicz.

Promocja innowacyjności:

Trwają też prace nad opracowaniem metodologii oceniania innowacyjności firm obecnych na NC, która pomoże tworzyć zestawienie najbardziej innowacyjnych spółek. Inny projekt związany z oceną innowacyjności firm to portal Innowacyjna Gospodarka na GPW, w którym publikowane będą wyniki badań oceny innowacyjności przez firmy, które wyrażą chęć poddania się takiej ocenie.

Droga na skróty...

Działanie nowego rynku organizuje i kontroluje Giełda Papierów Wartościowych. NewConnect nie obejmują rygorystyczne regulacje, dlatego droga do pozyskania kapitału na tym rynku jest mniej skomplikowana, czasochłonna i kosztowna niż przygotowania do wejścia na główny parkiet. "Z naszego punktu widzenia, głównymi zaletami NewConnect były niewielkie wymogi formalne i proste procedury" - mówi Józef Dusza, prezes S4E. Spółka w momencie debiutu nie przeprowadziła emisji nowych akcji. Wejście New Connect było związane z częściowym wyjściem z inwestycji inwestora, funduszu MCI.

Przygotowanie do debiutu na GPW może potrwać nawet dziewięć miesięcy, podczas gdy na NewConnect trzy miesiące lub krócej. "Trzeba jednak pamiętać, że droga na rynek, jakim jest NewConnect mimo wszystko wymaga - od relatywnie małej spółki jak nasza - potężnego wysiłku organizacyjnego, prawnego, strategicznego" - mówi Marcin Strzałkowski, prezes Inteliwise. NewConnect wprowadza na polskim rynku kapitałowym nowość, ofertę prywatną. Jest to oferta zamknięta, skierowana maksymalnie do 99 inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

W przypadku oferty prywatnej, pierwszy krok to wybór Autoryzowanego Doradcy. Są to zatwierdzone przez GPW domy maklerskie, audytorzy, firmy doradcze, kancelarie prawne. Ich zadaniem jest pomoc spółce w przygotowaniu się do debiutu i opieka nad nią przynajmniej w pierwszym roku notowania. Liczba doradców zatwierdzonych przez GPW sięga już ponad 120 podmiotów. Na NewConnect notowane są tylko spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne, dlatego jednym z pierwszych elementów przygotowań jest przekształcenie formy prawnej firmy, która - zmierzając na nowy rynek - nie może być w stanie upadłości czy likwidacji. Walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu na NewConnect w drodze oferty prywatnej, następnie wniosek o dematerializację akcji z papierowych na elektroniczny zapis kieruje się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Przy współpracy z doradcą sporządza się dokument informacyjny - odpowiednik prospektu emisyjnego.

Dokument, za którego prawidłowość odpowiedzialny jest Autoryzowany Doradca - wraz z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect - trafia bezpośrednio do władz giełdy. Nie przechodzi przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ciągu pięciu dni GPW zatwierdza dokument i decyduje o wprowadzeniu akcji do obrotu, a dokument informacyjny jest publikowany na stronie internetowej NewConnect. Potem nadchodzi czas na pierwsze notowanie.


TOP 200