Dziś komputery - jutro centrale!

Zakład ELWRO z Wrocławia to przede wszystkim komputery. Wkrótce jednak będzie się też kojarzył z innym sprzętem, ponieważ na mocy umowy licencyjnej podpisanej jesienią ubiegłego roku z firmą Kapsch z Wiednia otrzymał prawo produkcji nowoczesnych central telefonicznych.

Zakład ELWRO z Wrocławia to przede wszystkim komputery. Wkrótce jednak będzie się też kojarzył z innym sprzętem, ponieważ na mocy umowy licencyjnej podpisanej jesienią ubiegłego roku z firmą Kapsch z Wiednia otrzymał prawo produkcji nowoczesnych central telefonicznych.

Austriacka firma od wielu miesięcy poszukiwała polskiego partnera do produkcji central. Jej strategia polega na tym, by działać przede wszystkim na rynkach państw położonych najbliżej Austrii. Na Węgrzech Kapsch zainstalował już ponad 100 tys. numerów central. W Czecho-Słowacji prowadzi rozmowy wstępne. Polska jako jeden z ważniejszych rynków eksportowych też była dla Austriaków bardzo interesująca. Dzięki pośrednictwu Dyrekcji Generalnej PPTT nawiązali oni kontakt właśnie z ELWRO. W ten sposób wrocławski zakład zyskał prawo produkcji nowoczesnych cyfrowych centaral sieci publicznej systemu ADS. Przy pomocy urządzeń tego systemu można tworzyć wszystkie rodzaje central dla potrzeb miast i wsi oraz centrale tranzytowe międzymiastowe i miejskie.

ELWRO uzyskało też wyłączność na sprzedaż urządzeń systemu ADS w Polsce. W przyszłości będzie prowadziło montaż tych central i zajmie się ich serwisem.

ADS to austriacka wersja licencyjnego systemu DMS 100/200 kanadyjskiego koncernu Northern Telecom - światowego potentata na rynku telekomunikacyjnym. Firma Kapsch AG dokonała stosownych adaptacji central i ich oprogramowania, tak by dostosować je do parametrów polskiej sieci publicznej. Otrzymała homologację Instytutu Łączności i zgodę Ministerstwa Łączności na powszechne stosowanie systemu ADS w Polsce.

System ten posiada cyfrowe pole komutacyjne i jest przeznaczony do obsługi od 100 do 7000 abonentów. Umożliwia on jednoczesną transmisję mowy, tekstu i danych komputerowych po kablu dwużyłowym. Jego zaletą, oprócz komutacji z dużą szybkością, jest możliwość włączenia do sieci telefonicznej różnego rodzaju aparatów telefonicznych, komputerów i terminali. Modułowa budowa ułatwia zmiany struktury systemu. Dodatkowe zalety to niewielkie wymiary urządzeń, prosty sposób ich nadzoru i konserwacji oraz współpraca systemu z komputerami różnych producentów: IBM, HP, Wang, Unisys, Data General NCR, Apple itp.

W ramach systemu ADS istnieje też możliwość podziału na mniejsze, samodzielne ogniwa instalowane w odległości-do 100 km od jednostki podstawowej, przy zachowaniu jednolitej numeracji.

Choć na stoisku ELWRO na tegorocznych targach INFOSYSTEM w Poznaniu nadal królowały komputery, można było zauważyć na nim symptomy przyszłych przeobrażeń zakładu. O kilka uwag na ten temat poprosiliśmy Monikę Mizielińską, reprezentującą warszawski oddział firmy Kapsch. Oto jak widzi ona w najbliższych latach współpracę z ELWRO.

-W I etapie we Wrocławiu ruszy produkcja tzw. kart abonenckich. Powinno to nastąpić jeszcze w drugiej połowie tego roku. Karty, które mają być wytwarzane w ELWRO, to wprawdzie nie cały system ADS, ale aż 40% jego wartości. Trwają właśnie prace przygotowawcze. Kapsch wyposaża nadodrzański zakład w nowoczesne maszyny, a 50-osobowa grupa pracowników ELWRO od paru miesięcy szkoli się w Wiedniu. Następnym etapem będzie opanowanie produkcji całości systemu i jego oprogramowania. Kapsch przejście do tego etapu uzależnia jednak od jakości osiągniętej przez ELWRO.

- Rynek polski jest duży- mówi Monika Mizielińską. - W pierwszym roku produkcji chcemy zrealizować 100 tys. numerów central. Pod koniec 1990 r. podpisana została umowa z PPTT-Dyrekcją Wojewódzką we Wrocławiu na instalację 100 tys. abonentów systemu ADS na terenie tego województwa. Jeszcze do końca tego roku w stolicy Dolnego Śląska stanie nasza pierwsza centrala. Myślimy też o objęciu naszymi usługami całej południowej, a częściowo i centralnej Polski.

- Interesują nas takie województwa, jak: łódzkie, kieleckie, częstochowskie, bielsko-bialskie, krakowskie. Już w czasie pierwszych dwóch dni targów w Poznaniu zgłosiło się do nas wielu dyrektorów PPTT i prawie wszyscy z terenów, na które planujemy wejść. Oferujemy dogodne warunki zakupu sprzętu łączności, w oparciu o kredyt firmy Kapsch, zdajemy sobie bowiem sprawę, że poczta polska nie ma pieniędzy. Ostatnio zarysowały się też nowe możliwości, gdyż rozwojem telefonii w Polsce zainteresowały się banki austriackie. Są one gotowe udzielić kredytu, ale tylko jednostkom z PPTT.

Na targach INFOSYSTEM dowiedzieliśmy się też o planowanej spółce joint-venture ELWRO -Kapsch. Partner austriacki jej zawiązanie uzależnia jednak od przebiegu procesu restrukturyzacji i prywatyzacji we wrocławskim zakładzie.


TOP 200