Dziewięć strategii niszowych, część 1.

Jedną z najbardziej udanych działalności w niszy produktów była z pewnością telewizja CNN, założona w Atlancie przez Teda Turnera w roku 1980. CNN wystąpiła z zupełnie wąsko zogniskowanym produktem przeciwko zasiedziałym nadawcom amerykańskim. Dzięki globalnym transmisjom na żywo, zwłaszcza w czasie pierwszej wojny w Zatoce, osiągnęła legendarny sukces. Poważani konkurenci, tacy jak CNBC, ABC i CBS, nic nie wskórali w tym szybko rosnącym segmencie. CNN rozpoczęła tym samym imponującą historię sukcesu, a przecież inni renomowani nadawcy, mając przewagę wynikającą z posiadania kanałów zbytu, mogliby także wejść na ten rynek, gdyby zmienili trochę swój model biznesowy. W międzyczasie telewizja CNN stała się częścią większego koncernu medialnego Time Warner, a narodowe spółki tego nadawcy, takie jak NTV w Niemczech, muszą borykać się z problemami ekonomicznymi, w następstwie kontrakcji renomowanych nadawców.

Daimler-Benz z pewnością byłby w stanie, zmieniając strategię, szybko zareagować na atak sportowych aut BMW, gdyby tylko właściwie ocenił zagrożenie. Podobnie firmy CNBC i ABC niewątpliwie obroniłyby się przed atakiem CNN, gdyby zrozumiały w porę jego wagę.

Zobacz również:

  • Nowy prezes 7N
  • Amazon ma nowego CEO

Działające na niemieckim rynku Deutsche Bank i Dresdner Bank próbują teraz, dokonując zmian w funkcjonowaniu, a także wyglądzie swoich filii, reagować na atak Postbanku. Zobaczymy, czy struktury tychże firm i struktury branży na to pozwolą.

Uruchomienie overnight-process-services przez UPS i Federal Express zupełnie zaskoczyło innych dostawców usług logistycznych, którym w swoim czasie powodziło się całkiem dobrze. Niemal wszyscy - w tym Kühne & Nagel czy Danzas - próbowali naśladować ten rynek. Jednakże nie udało im się już powtórzyć sukcesu poprzedników, ponieważ pierwsi dostawcy nowych usług byli w stanie wcześnie osiągnąć przewagę skali w oparciu o różne procesy biznesowe oraz różne struktury tworzenia wartości. Tymczasem firmy kurierskie zaczynają ze swej strony robić konkurencję mocno okrzepłym koncernom logistycznym. Pokazuje to raz jeszcze, że strategie są skuteczne jedynie wtedy, gdy się je stosuje szybko i konsekwentnie, szybciej i konsekwentniej niż może to zrobić potencjalny prekursor.

4. Nisze brandingowe

Jedną z najskuteczniejszych strategii indywidualnego podziału na segmenty całego rynku i wydzielenia rodzaju własnego segmentu rynku jest branding własnych produktów, czyli wyróżnienie się spośród konkurentów przekonującą, dobrze prowadzoną marką. Marka nie bierze się znikąd. Można ją tylko zbudować, kiedy przedsiębiorstwo przez sprzężenie obietnicy jakości i użyteczności z nazwą marki jest dla klienta wiarygodne i ciągle na nowo przekonujące. Klientowi trzeba zapewnić, że marka będzie mogła być rozpoznana i na tej podstawie zachęcić go do lojalnego zachowania przy kupnie. Powinno się dotrzymywać obietnic odnośnie użyteczności i jakości, a także wyróżniać się na tle konkurencji pod względem walorów użytkowych i jakościowych. Im trwalsze są tego rodzaju stosunki lojalnościowe, bez nadużyć ze strony producenta, tym bardziej taka markowa osobowość obrasta w emocjonalne konotacje, które w akcie kupna górują nad racjonalnym rozstrzyganiem.


TOP 200