Dziewięć przykazań DVD

Nowy format zapisu dysków CD

Nowy format zapisu dysków CD

Choć standard DVD (Digital Video Disc) nie jest związany z wprowadzeniem zupełnie nowej technologii, może mieć ogromny wpływ na rynek urządzeń do odczytu i zapisu informacji na dyskach optycznych CD. Do najważniejszych cech DVD należą: duża pojemność dysków (ok. 4-18 GB), możliwość odczytu płyt CD o dotychczas stosowanych formatach oraz uniwersalny, jednolity zapis danych różnego typu - audio, wideo, grafika, dane i programy komputerowe.

Nowy standard opracowali i zaakceptowali praktycznie wszyscy konkurujący na rynku producenci sprzętu audio/wideo i napędów CD-ROM. Specyfikację DVD przygotowała techniczna grupa robocza powołana na podstawie porozumienia zawartego między dwiema grupami producentów, którzy wcześniej niezależnie od siebie opracowywali technologie zapisu o wysokiej gęstości na dyskach optycznych. Największe firmy wchodzące w skład tych grup to: Sony/Philips i Toshiba/Masushita/Time Warner.

Nowa technologia umożliwia zapis 4,7 GB na jednej warstwie dysku CD (standard DVD/SD - Digital Video Disc/Super Density). W połączeniu z kompresją MPEG-2, dyski DVD/SD pozwalają na zapisanie 133-minutowego nagrania wideo o jakości lepszej niż oferowana przez kasety VHS. Już obecnie, stosując kompresję typu MPEG-1, można na CD-DVD uzyskać zapis 74-minutowego filmu wideo z towarzyszącym mu 2-kanałowym torem audio.

Zastosowanie kompresji MPEG-2 i dysków DVD/SD pozwala na zapisanie do 133 min sekwencji wideo, 5 kanałów audio np. dla kilku wersji językowych (maksymalnie 8), do 32 ścieżek zawierających podpisy do filmu oraz zastosowanie nowych technik nagrań przestrzennych 3-D. Standard umożliwia także zapis i odtwarzanie wideo zgodny z nowymi standardami obrazu, jak szerokoekranowa TV o stosunku boków obrazu 16:9. Cena dysków DVD ma być zbliżona do ceny współczesnych płyt kompaktowych. Przedstawiciele firmy Time Warner twierdzą, że

pod koniec roku firma będzie mogła oferować ponad 300 tytułów nagrań filmowych zapisanych na dyskach DVD/SD.

Technologia DVD przewiduje możliwość stosowania wielowarstwowego zapisu (odczyt przez głowicę pracującą z

różnymi długościami fal światła laserowego). Dzięki temu pojemność dysków wideo może w przyszłości sięgać 18 GB (po dwie warstwy z dwóch stron dysku).

Niestety, odtwarzacze i dyski DVD produkowane dla Europy Zachodniej będą wyposażane w odmienny system dźwięku niż te, oferowane na rynek północnoamerykański. W Ameryce będzie używany system Dolby AC-3, zaś w Europie MPEG-Audio. Taki podział zastrzegły sobie studia w Hollywood, które chcą kontrolować dystrybucję filmów przez utrzymanie dwóch oddzielnych systemów dźwięku.

Dziewięć podstawowych wymagać spełnianych przez format DVD (wg raportu DVD Technical Working Group):

- Jednolity standard zapisu unifikujący urządzenia elektroniki domowej (odtwarzacze dźwiękowych płyt kompaktowych i płyt wideo) i czytniki komputerowe CD-ROM.

- Możliwość odczytu dotychczas stosowanych dysków optycznych różnego formatu.

- Specyfikacja obejmuje również przewidywalne cechy przyszłych urządzeń do zapisu dysków optycznych wysokiej gęstości.

- Jednolity system plików uwzględniający wszelkie możliwe obecnie do przewidzenia formaty zapisu określone przez firmy komputerowe oraz międzynarodowe organizacje opracowujące standardy.

- Niski koszt wytwarzania napędów i dysków. DVD wykorzystuje istniejące technologie wprowadzając jedynie pewne ulepszenia, co umożliwia korzystanie z istniejących linii produkcyjnych i narzędzi.

- Dyski DVD nie wymagają stosowania specjalnych pojemników, kopert lub szuflad. Być może będzie nieco inaczej w przypadku płyt wielokrotnego zapisu DVD-RAM, których specyfikacja ma zostać opracowana i opublikowana oddzielnie.

- Standard uwzględnia i wykorzystuje najnowsze technologie korekcji błędów powodujące znaczny wzrost pewności prawidłowego zapisu i odczytu danych.

- W porównaniu do obecnie najczęściej wykorzystywanych dysków optycznych CD, nowe płyty mają znacznie większą pojemność wynoszącą ok. 4,7 GB na jednej warstwie. Standard jest uniwersalny i dopuszcza możliwość odczytu dysków o różnych pojemnościach i architekturze - jedno- lub dwustronnych oraz jedno-, dwu- lub czterowarstwowych o maksymalnej pojemności do ok. 18 GB.

- Współpracujące firmy - DVD Alliance - kontynuują prace standaryzacyjne, aby zapewnić praktyczną zgodność między formatami dysków ROM i RAM oraz krótki czas dostępu do danych.

Obecnie nie są jeszcze ujawniane informacje na temat czasu dostępu, jaki oferują prototypowe czytniki DVD.


TOP 200