Dziewięć miesięcy Javy

Do końca września 2004 roku, czyli dziewieć miesiecy dłużej niż planowano, Microsoft będzie wspierał własną wersję środowiska Java - wynika z licencyjnego porozumienia z firmą Sun Microsystems. Pierwotnie miała ona wygasać w styczniu przyszłego roku.

Dodatkowe miesiące to czas, w którym Micosoft zobowiązał się usunąć JVM ze swoich systemów operacyjnych i przeglądarki. Koncern będzie jednocześnie nakłaniał partnerów na migrację do platformy .Net i języka C. Sun natomiast chce oferować użytkownikom własną wersję środowiska Java. Firma zawiera umowy z producentami komputerów którzy będą preinstalowali JRE (Java Runtime Environment) firmy Sun na swoich komputerach.

Microsoft uzyskał licencję na Javę w 1996 roku. Zaledwie rok później Sun Microsystems oskarżył koncern z Redmond o dystrybucję niekompatybilnej wersji . W 1998 dołączono zarzuty o stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie praw autorskich. Według firmy Sun, Microsoft, poprzez rozprowadzanie własnej wersji Javy, działa w sprzeczności z ideą platformy funkcjonującej w każdym systemie operacyjnym.

Zobacz również:

W 2001 r. po pierwszym rozstrzygnięciu sprawy, Microsoft zapłacił konkurentowi 20 mln USD odszkodowania oraz został zobowiązany do zaprzestania używania logo w swoich produktach. Licencja na używanie kodu źródłowego Suna miała wygasnąć 2 stycznia 2004 roku.


×