Dziesięciu pionierów IT, o których nie wolno zapomnieć

Bill Gates, Steve Jobs, Scott McNealy, Larry Ellison czy Linus Torvalds to najbardziej znane obecnie nazwiska w branży. Z okazji 40-lecia amerykańskiego wydania tygodnika Computerworld, redakcja przygotowała zestawienie dziesięciu pionierów IT, którym również zawdzięczamy dzisiejszy stan rozwoju informatyki. Za ich przyczyną technologie informatyczne z wynalazku wspierającego wewnętrzną działalność firmy stały się powszechnie stosowaną i niezaprzeczalną koniecznością.

Kto: Carol Bartz

Stanowisko: prezes

Gdzie: Autodesk Inc.

Carol Bartz przekształciła małą, niemrawą firmę, zajmującą się tworzeniem aplikacji pionowych, w duże, dynamiczne i zdywersyfikowane przedsiębiorstwo z rocznymi przychodami na poziomie 1,5 mld USD. Produkty Autodesk (m.in. rodzina programów AutoCAD) są uznawane za lidera w dziedzinie dwuwymiarowego i trójwymiarowego wspomagania projektowania. Zaś sama firma cieszy się opinią jednej z najlepiej zarządzanych firm w Stanach Zjednoczonych. Bartz, urodzona w 1948 r., ukończyła Uniwersytet Wisconsin w Madison, pracowała jako analityk systemowy w firmie 3M - była jedyną kobietą w ponad 300-osobowym zespole. W kolejnych latach była zatrudniona m.in. w firmach Digital Equipment oraz Sun Microsystems. W 1992 roku została mianowana prezesem Autodesk Inc. Jest laureatką Nagrody im. Horatio Algera, przyznawanej Amerykanom promującym edukację jako najważniejsze narzędzie, otwierające nowe możliwości w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Kto: Dan Bricklin

Stanowisko: współzałożyciel

Gdzie: Software Arts Inc.

Dziesięciu pionierów IT, o których nie wolno zapomnieć

Dan Bricklin

Dan Bricklin jest współtwórcą pierwszego elektronicznego arkusza kalkulacyjnego - programu VisiCalc. Oprogramowanie przeznaczone dla komputerów Apple II zostało udostępnione w 1979 r. VisiCalc stał się pierwszym programem, dla którego klienci byli skłonni kupić cały komputer - tym samym zapoczątkował nową drogę w rozwoju IT. Oprogramowanie napisane w języku Basic nie zostało wprowadzone na nowo powstały rynek komputerów IBM PC. W rezultacie, brak wersji VisiCalc na komputery IBM PC doprowadził do popularyzacji konkurencyjnego arkusza Lotus 1-2-3, a wraz z jego rozwojem również komputerów firmy IBM i kompatybilnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200