Dziesięć strategicznych technologii 2009 roku

Analitycy firmy badawczej Gartner opublikowali listę 10 najważniejszych ich zdaniem, strategicznych technologii, które odegrają w 2009 r. dominującą rolę. Na liście znajdują się między innymi takie rozwiązania, jak cloud computing czy business intelligence.

Większość technologii, które można znaleźć na liście, Gartner umieścił już na analogicznym zestwieniu w ubiegłym roku. Stale powtarzające się, ważne technologie obejmują kilka grup, np. tzw. "zielone" rozwiązania IT (energooszczędne centra danych), aplikacje typu mashup, architektura Web i rozwiązania z obszaru unified communications (ujednolicona komunikacja).

Nowa pozycja na liście to cloud computing. Gartner zdefiniował tę technologię jako "sposób przetwarzania danych, gdzie wysoce skalowalne systemy IT świadczą użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem internetu". Korzystając z usług cloud computing firmy nie muszą na dobrą sprawę budować własnego centrum danych, przesyłając dane do odległego centrum, gdzie są one przetwarzane i zwracane firmie.

Zobacz również:

  • Na europejskim rynku kryptowalut dominują te aplikacje
  • Gartner: ogromny wzrost na rynku baz danych
  • Apple zrezygnowało z macOS Server

Inną istotną dziedziną IT, która będzie się dynamicznie rozwijać w przyszłym roku są serwery (Beyond Blades). Są to rozwiązania, które analitycy określają jako następny krok na drodze ciągłej ewolucji serwerów kasetowych. Mają one współgrać i jednocześnie tworzyć złożone systemy pamięci masowych. Założenie jest takie, iż w następnych latach systemy pamięci masowych będą tak udoskonalane, że firmy będą sobie mogły pozwolić na budowanie całych pul systemów SAN, które będą w stanie świadczyć wiele zaawansowanych usług wykorzystujących nowe technologie (szczególnie w obszarze wirtualizowania zasobów).

Top Ten w technologicznym zestawieniu Gartnera

1. Wirtualizacja

2. Cloud computing

3. Serwery - beyond blades

4. Architektura Web

5. Mashup

6. Heterogeniczne systemy obliczeniowe

7. Sieci społecznościowe

8. Unified Communications

9. Business intelligence

10. Green IT

Systemom takim towarzyszyć będą serwery kasetowe, jednak nie jako pojedyncze systemy, ale jako jednostka obliczeniowa składająca się np. z kilku zintegrowanych ze serwerów kasetowych, postrzegana przez otoczenie jako jeden logiczny serwer.

Kolejna pozycja na liście Top Ten Gartnera obejmuje rozwiązaniu business intelligence (inteligentna analiza danych). Są to, mówiąc najprościej takie systemy, które potrafią przekształcić wiele spływających do nich danych w informacje i bazy wiedzy, potrzebne z biznesowego punktu widzenia. Tak "obrobione" dane można potem wykorzystywać do zwiększania wydajności i konkurencyjności całej firmy.

Heterogeniczne systemy obliczeniowe to następny ważny obszar IT, który będzie wciąż rozwijany. Eksperci Gartnera definiują takie systemy, jako komputery oparte na różnych procesorach (mających odmienne architektury), pracujące pod kontrolą jednego systemu operacyjnego. Mówiąc jeszcze inaczej są to super serwery zdolne obsługiwać jednocześnie całą gamę aplikacji, które mają różne wymagania dotyczące wydajności układów CPU oraz ich możliwości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200