Dzienniki Ustaw i Monitor Polski tylko w internecie

Od 1 stycznia 2012 znikną papierowe wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Rządowe Centrum Legislacji będzie publikować akty prawne w internecie. Rozpoczęło się właśnie wdrożenie systemu IT, który ma to umożliwić. Wykonany przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych na zlecenie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA system będzie podstawą do tworzenia elektronicznej bazy polskich aktów prawnych. Będą tam gromadzone nie tylko powstające akty prawne, ale także przeniesione zostaną do niego rozporządzenia i ustawy z obecnie działającego systemu. System będzie udostępniać bazę wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie. Nowy system powstał w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Rządowym Centrum Legislacji a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i został zbudowany w ramach projektu ePUAP2.


TOP 200