Dzień nazajutrz

W testowaniu przygotowania do nadejścia roku 2000 dużych systemów mogą pomóc specjalne programy, służące do zmiany daty.

W testowaniu przygotowania do nadejścia roku 2000 dużych systemów mogą pomóc specjalne programy, służące do zmiany daty.

Według ocen ekspertów i dotychczasowych doświadczeń firm, które przygotowują się do nadejścia roku 2000, faza pełnego testowania systemów po zakończeniu ich modyfikacji pochłania od 40 do 60% pieniędzy i czasu przeznaczonych na całość prac . Testowanie wiąże się często z pracą w symulowanych warunkach, tak jakby miała ona miejsce w przyszłym stuleciu.

W przypadku komputerów PC na ogół wystarczy przestawienie daty w zegarze systemowym. Dokładnym sprawdzeniem, czy dany PC bez problemów wejdzie w nowe tysiąclecie, zajmują się programy, dostępne bezpłatnie w Internecie (np. pod adresemhttp://www.nstl.com). Gdy jednak mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi systemami, klasy midrange i mainframe, nieodzowne mogą się okazać specjalne narzędzia, dzięki którym można symulować pracę systemu w dowolnym dniu w przyszłości. Przydatne mogą być też programy pozwalające na "postarzanie" posiadanych zbiorów danych. Wówczas nie trzeba tworzyć nowych plików z fikcyjnymi danymi, które zostaną wykorzystane do testów, ale można wziąć zbiory z systemów produkcyjnych i odpowiednio przetworzyć kopie plików.

Narzędzia do symulacji daty nie załatwią jednak całości testowania, do którego potrzebne są odpowiednie metodologie, a także często - co najtrudniejsze do osiągnięcia - udział rzeczywistych użytkowników.

Największe korzyści daje zbudowanie tzw. machin czasu, czyli wydzielonego środowiska, w którym przy zmienionej dacie działają przez dłuższy czas kopie wykorzystywanych serwerów i programów.

Narzędzia służące do symulowania dat na komputerach wyższej klasy

HourGlass 2000

Mainware Inc.,http://www.mainware.com

Xpediter/XChange

Compuware Corp.,http://www.compuware.com

Simulate 2000

Prince Software Inc.,http://www.princesoftware.com

VIA/ValidDate

Viasoft Inc.,http://www.viasoft.com/main.htm

TICTOC

Isogon Corp.,http://www.isogon.com

HotDate 2000/Simulate

Softworks Inc.,http://www.softworks.com

Date/2000

Advanced Software Products Group,http://www.aspg.com

TransCentury Date Simulator

Platinum Technology Inc., http://www.platinum.com


TOP 200