Dziel i rządź

Całkiem niedawno nazwa Palm była praktycznie synonimem komputera kieszonkowego. Możliwe, że właśnie obserwujemy definitywny koniec legendy.

Całkiem niedawno nazwa Palm była praktycznie synonimem komputera kieszonkowego. Możliwe, że właśnie obserwujemy definitywny koniec legendy.

W wyniku kolejnych przekształceń spowodowanych ostrą konkurencją obecnie na rynku funkcjonują dwie spółki: Palm - produkująca urządzenia oraz PalmSource - zajmująca się systemem operacyjnym Palm OS. Niedawno doszło pomiędzy nimi do poważnego sporu.

Palm ogłosił, że przestanie wnosić opłaty licencyjne za korzystanie z Palm OS. Zarzuca PalmSource niewywiązanie się z podjętych wcześniej zobowiązań względem terminów wprowadzania na rynek nowych wersji systemu.

Na decyzję Palm nie sposób jednak spojrzeć inaczej jak w kontekście niedawnego porozumienia z Microsoftem, na mocy którego Palm zyskał prawo do wykorzystywania systemu Windows Mobile w swoich urządzeniach. Microsoft podzielił, Microsoft będzie rządził.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200