Dzięki technologii "cloud" obroty na rynku serwerów rosną

Badania przeprowadzone przez IDC pokazują, że nowe technologie, które pozwalają przetwarzać dane w chmurze, powodują, że firmy kupują coraz więcej serwerów. Wcześniej spekulowano, że po wprowadzeniu do centrów danych technologii "cloud computing" popyt na serwery zdecydowanie zmaleje.

Okazuje się, że firmy coraz częściej budują prywatne chmury obliczeniowe, instalując w nich wydajne serwery. Powstają też wciąż nowe publiczne chmury obliczeniowe. IDC przewiduje, że wydatki firm na zakup serwerów instalowanych w publicznych chmurach obliczeniowych wzrosną z 582 mln USD w 2009 r. do 718 mln USD w 2014 r. W tym samym czasie wydatki firm na zakup serwerów instalowanych w prywatnych chmurach obliczeniowych mają wzrosnąć z 2,6 mld USD do 5,7 mld USD.

Badania przeprowadzone przez IDC pokazują, że po podjęciu decyzji o wdrożeniu technologii przetwarzania danych w chmurze, zdecydowana większość firm wybiera rozwiązanie oparte na prywatnej chmurze, a nie na publicznej. Stąd tak duży wzrost wydatków (ponad dwa razy) na zakup serwerów obsługujących takie chmury.

Zobacz również:

Raport opracowany przez IDC obala wcześniejsze spekulacje, że technologie przetwarzania danych w chmurach spowodują zdecydowane zmniejszenie popytu na serwery. A jak na razie nic takiego się nie dzieje. jest wręcz odwrotnie - firmy zaczęły budować tak wiele centrów danych opartych na technologii chmur, że popyt na serwery znacznie wzrósł. Jednak w dłuższym okresie firmy zaczną na pewno kupować zdecydowanie mniej serwerów, a w opinii analityków nastąpi to najwcześniej za jakieś pięć do dziesięciu lat.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200