Dziedzinowe wykorzystanie systemów big data

Analiza wyników przygotowanego przez Computerworld we współpracy z IBM Polska raportu „Big Data+” wskazuje, że rozwiązania te cieszą się największą popularnością w obszarze marketingu i sprzedaży.

Dziedzinowe wykorzystanie systemów big data
Na pytania dotyczące obszaru wykorzystywania Big Data odpowiadały jedynie organizacje już wykorzystujące rozwiązania do analizy wielkich wolumenów danych bądź takie, które planują wdrożenie w przeciągu nie więcej niż dwóch najbliższych lat. Przyjęto, że firmy mające dłuższą niż dwuletnia perspektywę wdrożenia Big Data nie są w stanie miarodajnie określić swoich planów, zaś analiza zasadności realizacji projektu nie została przez nie prawdopodobnie wykonana.

Marketing i sprzedaż

Wzrost konkurencji oraz dojrzałości firm sprzyja inwestycjom w systemy wspierające efektywne przetwarzanie informacji, a co za tym idzie – rozwijanie przewag konkurencyjnych w oparciu o analizowanie danych pochodzących od klientów. Aż 37% firm wykorzystujących Big Data bądź planujących wdrożenie wskazało chęć wykorzystania tej technologii w działaniach marketingowo-sprzedażowych.

Zobacz również:

  • Bare Metal Cloud

Jak wskazano na wstępie opracowania, spośród już posiadanych bądź planowanych wdrożeń systemów Big Data ich wykorzystanie w zakresie marketingu bądź sprzedaży najczęściej deklarowali respondenci wywodzący się z branży mediów, reklamy i wydawnictw (74%), dostawców usług telekomunikacyjnych (69%) bądź sektora FMCG, dystrybucji i handlu (58%).

Dziedzinowe wykorzystanie systemów big data
Warto przy tym dodać, że w grupie osób decyzyjnych w kwestii wdrażania rozwiązań Big Data, wywodzących się z działów biznesowych (innych niż IT – łącznie 31 osób), najliczniejszą grupę stanowili właśnie dyrektorzy marketingu (57%).

Powyższe informacje potwierdzają omawianą już w niniejszym raporcie prawidłowość: analityka wielkich zbiorów danych jest najczęściej i najchętniej wykorzystywana w branżach, w których szczególne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ma kontakt z klientem i koniecznością dostosowania oferty oraz przekazu do jego potrzeb.

Warto podkreślić, że aż za 1/3 wskazań w pozycji „analiza potrzeb klientów i lepsze profilowanie produktów” odpowiadali respondenci sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń. To dużo, zważywszy, że w badaniu wzięło udział 11 firm wywodzących się z ww. branż.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200