Działanie w zawieszeniu

JTT Computer czeka na decyzję Izby Skarbowej we Wrocławiu, dzięki której odzyska część pieniędzy za VAT zapłacony trzy lata temu i uzyska kredyt bankowy pozwalający na kontynuowanie działalności. Przedstawiciele izby zapewniają, że - znając trudną sytuację wrocławskiej firmy - postarają się wydać nową decyzję w pierwszych dniach października br. Tymczasem JTT zainteresował się Optimus.

Dilerzy JTT mówią, że firma, przynajmniej we wrześniu, wstrzymała produkcję komputerów Adax. Latem br. finansujący działalność JTT Kredyt Bank niespodziewanie obniżył wielkość kredytu operacyjnego dostępnego dla firmy, praktycznie uniemożliwiając jej normalną działalność. Wrocławski producent komputerów Adax prowadzi rozmowy na temat finansowania bieżącej działalności z innymi bankami. Potencjalni partnerzy finansowi uzależniają otworzenie linii kredytowej od otrzymania przez JTT zwrotu VAT.

Błażej Miernikiewicz, rzecznik prasowy JTT Computer, bez wahania przyznaje, że firma ma problemy finansowe i kłopoty z zaopatrzeniem w towar. Są jednak duże szanse na ich zażegnanie. "Nadal prowadzimy spór z izbą skarbową we Wrocławiu. Pomimo korzystnego dla nas wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wciąż nie otrzymaliśmy z izby nowej decyzji dotyczącej opodatkowania komputerów, które zostały zakupione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tym samym nie otrzymaliśmy zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Wysokość należnej nam sumy - wraz z odsetkami - szacujemy dziś na ok. 20 mln zł" - wyjaśnia Błażej Miernikiewicz.

Zobacz również:

Nieoficjalnie mówi się o rozmowach Pawła Ciesielskiego, prezesa JTT, z Andrzejem Widerszpilem, prezesem Optimusa. Kierownictwo Optimusa od kilku lat wspomina o konsolidacji rynku producentów komputerów w Polsce. Być może więc wykorzysta okazję, aby tanio kupić największego konkurenta, zwłaszcza że ostatnio plasował się wyżej w rankingach pod względem sprzedaży komputerów. wyszedł z własnych problemów finansowych, zyskał również znaczne fundusze ze sprzedaży spółek zależnych. Ma szansę również na rozwiązanie rezerwy na nie zapłacony VAT podczas umów z MEN. Czy możliwe jest wobec tego przejęcie JTT przez Optimusa? Andrzej Widerszpil odmówił skomentowania tych informacji. "Jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że prezes był zawsze zwolennikiem konsolidacji rynku" - zaznaczyła z naciskiem Magdalena Frankowska z Optimusa. Informacji tych nie potwierdza, ale i nie zaprzecza im również Błażej Miernikiewicz.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JTT Computer zdecydowało na początku bieżącego tygodnia o podwyższeniu o połowę kapitału zakładowego spółki z ok. 2,48 mln do 4,94 mln akcji. Przyjęta uchwała upoważnia zarząd wrocławskiego producenta komputerów do zaproponowania tych akcji nowym inwestorom. Rozmowy prowadzone są zarówno z inwestorami finansowymi, jak i branżowymi. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej wrocławskiej spółki.

Niezależnie od planów nowej emisji akcji, zarząd JTT Computer prowadzi intensywne prace restrukturyzacyjne, obejmujące w szczególności zmniejszenie kosztów działalności, w tym redukcji zatrudnienia. Na koniec 2002 r. firma zatrudniała 179 osób (254 rok wcześniej). Dziś jest to 140 osób, a zwolnieniami miałoby zostać objęte dodatkowe 20-30.

Więcej o sytuacji JTT w tygodniku Computerworld nr 36/2003 (data wyd. 6 października br.)