Działalność twórcza

Od menedżera wymaga się, aby był twórczym człowiekiem. Według Russella L. Acknoffa umiejętność tworzenia jest to ''zdolność rozpoznawania ograniczeń, które sami na siebie nakładamy i usuwania ich''.

Od menedżera wymaga się, aby był twórczym człowiekiem. Według Russella L. Acknoffa umiejętność tworzenia jest to ''zdolność rozpoznawania ograniczeń, które sami na siebie nakładamy i usuwania ich''.

Ilustruje swoją definicję zadaniem z dziewięcioma kropkami. Kropki tworzą kwadrat. Zaczynając od dowolnej kropki, bez odrywania ołówka od papieru, trzeba narysować cztery linie proste przechodzące przez wszystkie kropki. "Jeśli spróbujemy narysować najbardziej narzucające się rozwiązanie (rys. 1), to poza liniami zostanie 1 kropka. Jeśli spróbujemy narysować dwie przekątne (rys. 2), to poza liniami zostaną 2 kropki. Trudno to nazwać postępem. Najbardziej znane rozwiązanie polega na narysowaniu linii wychodzących poza obwód kwadratu (rys. 3). Wiele rozwiązań można otrzymać zginając kartkę papieru. Reguły gry nie zabraniają wychodzenia poza obwód kwadratu ani zaginania papieru, ale rozwiązujący często sam zakłada, że jest to niedozwolone". Twórczym menedżerem jest ten człowiek, który widząc rozwiązania zagadki nie zawaha się zgiąć kartkę, jeśli nikt mu wyraźnie tego nie zabroni. Ale jak twierdzi Acknoff, największa trudność jest w tym, że na ogół jesteśmy nieświadomi narzuconych sobie ograniczeń.


TOP 200