Dział informatyki i jego role

Głównym tematem warszawskiej konferencji Gartner Group było funkcjonowanie działu informatyki w przedsiębiorstwie.

Głównym tematem warszawskiej konferencji Gartner Group było funkcjonowanie działu informatyki w przedsiębiorstwie.

Druga z kolei konferencja Gartner Group w Polsce zgromadziła ponad stuosobowe audytorium. Tym razem zdominowała ją tematyka efektywnego funkcjonowania działów informatyki w przedsiębiorstwach. Poświęcony tym zagadnieniom wykład prowadził Charles White, wiceprezes Gartner Group.

Era wielu liderów

Zdaniem wiceprezesa firmy zajmującej się analizą rynku, sytuacja w świecie informatycznym będzie coraz mniej oczywista i przewidywalna. Liczba liderów narzucających trendy rozwojowe stale rośnie. „Dawniej był jeden IBM, teraz o rozwoju decyduje ok. 20 firm, wkrótce będzie ich dwa razy więcej” – powiedział Charles White. Wbrew marketingowej propagandzie nie ma dużych systemów, które stanowią gotowe rozwiązania, nie wymagające przejścia przez żmudny proces wdrożenia. Jednocześnie obniża się biznesowy profesjonalizm działania firm komputerowych i poziom kompetencji osób podejmujących w przedsiębiorstwach decyzje dotyczące informatyki. Coraz trudniej będzie więc o te właściwe. Stanowić one będą pewien kompromis. „Nikt nie będzie dłużej potrafił bazować wyłącznie na szacowaniu zysku z inwestycji – strategiczne posunięcia dotyczące informatyzacji firmy będą bazować na świadomym ponoszeniu znacznego stopnia ryzyka” – mówił Charles White. Cykl wymiany technologii i bazujących na nich produktów informatycznych wynosi 3 lata. „Właśnie dlatego realizowanie inwestycji informatycznych nie powinno trwać dłużej niż 24 miesiące, bo nie zdąży się ona zwrócić” – uważa Charles White.

Obecna pozycja departamentu informatyki w firmie, gdzie zazwyczaj podlega on bezpośrednio dyrektorowi generalnemu, jest zdaniem przedstawicieli Gartner Group często niewłaściwa. W przyszłości departament informatyki poza typową jednostką biznesową, także zdecentralizowaną, może stanowić centrum kompetencyjne (obejmujące swoim zasięgiem zarówno techniczne, jak i biznesowe aspekty wykorzystywanych systemów) lub outsurcingowe. Wybór jednej z tych czterech przez departament informatyki powinien zależeć od presji rynkowej, jakiej podlega firma, i poziomu technicznego, który muszą reprezentować zatrudnieni w nim specjaliści. Ważny czynnik w tym wyborze stanowią także cele biznesowe firmy, a w szczególności jej oferta rynkowa (charakteryzująca się na przykład sprzedażą dużej liczby jednakowych produktów albo pojedynczych urządzeń wysokiej jakości).

Gdy wprowadzenie systemu informatycznego ma doprowadzić do istotnej transformacji przedsiębiorstwa, słusznym może okazać się stworzenie nowego stanowiska. Piastująca je osoba będzie sterować całościowym procesem zmian. W służbowej hierarchii powinna być umiejscowiona między dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa a głównym informatykiem.

Największą barierą zazwyczaj stanowią przyzwyczajenia pracowników. Pomocne może okazać się więc stworzenie osobnej komórki w firmie, zajmującej się współpracą z użytkownikami, którzy mogą mieć trudności w procesie zmian i przejścia na nowy system informatyczny.

Związani przez R/3

Zainteresowanie uczestników wykładu wzbudziła przyszłość dużych systemów. Zdaniem Charlsa White, fenomen stanowi system SAP R/3, który coraz bardziej monopolizuje rynek, zaś z drugiej strony w Polsce będzie zawsze brakować doświadczonych konsultantów SAP. Zapotrzebowanie na ich pracę za granicą jest bowiem tak duże, iż zdecydowana większość z nich po przeszkoleniu i zdobyciu praktyki podpisze kontrakty na pracę w krajach wysoko rozwiniętych. Zarazem Charles White przestrzegł, iż R/3 przystaje do przedsiębiorstw o określonej centralistycznej strukturze. Jego zdaniem łatwiej zmienić model prowadzenia biznesu w danej firmie niż dostosować do jej dotychczasowej struktury system SAP.

„Na całym świecie menedżerowie nie zdają sobie sprawy, że po wprowadzeniu takiego systemu jak SAP, tak naprawdę to on, a nie oni, zaczyna zarządzać firmą” – stwierdził Charles White.


TOP 200