Dystrybutor sieciowy

Większość dystrybutorów sprzętu i części komputerowych planuje w tym roku wykorzystywać do kontaktów z partnerami rozwiązania handlu elektronicznego.

Większość dystrybutorów sprzętu i części komputerowych planuje w tym roku wykorzystywać do kontaktów z partnerami rozwiązania handlu elektronicznego.

W ubiegłym roku, pod względem wielkości sprzedaży, liderem rynku dystrybutorów w Polsce pozostał Computer 2000 (550 mln zł). Jednak biorąc pod uwagę skonsolidowane przychody grup firm dystrybucyjnych, pierwsze miejsce przypada firmie Techmex, której obroty - wraz z przejętymi w 1998 r. Systemem 3000 i AC Service (dawniej American Computer & Games) - wyniosły 670 mln zł.

Kierunek - giełda

"Tak dobre wyniki spowodowały, że znowu realnie myślimy o wejściu na giełdę. Liczymy, że po zakończonym w kwietniu audycie trzech naszych spółek będziemy mogli ogłosić plany wejścia na warszawski rynek" - mówi Teresa Studencka z Techmex SA. "Nie jest jednak wykluczone, że zdecydujemy się na inną formę pozyskania kapitału, poprzez sprzedaż akcji inwestorowi branżowemu lub wejście na giełdę zagraniczną. O najkorzystniejszej dla firmy drodze rozwoju zadecyduje doradca, którego wybierzemy w ciągu miesiąca" - dodaje.

Przejęty przez Techmex System 3000, po restrukturyzacji, został dystrybutorem niszowym w zakresie systemów inżynierskich i oprogramowania graficznego oraz rozwiązań archiwizacji danych. American Computer & Games natomiast działa od 1 października 1999 r. jako firma AC Service, oferując wyłącznie usługi serwisowe.

Wchodzą, wychodzą

Jedną z najistotniejszych niespodzianek w ubiegłym roku na rynku dystrybucyjnym były kłopoty CHS Electronics w Europie. W Polsce dystrybutor ten był właś-cicielem czterech firm: ABC Data, MSP/TH'systems, Karma Polska i DNS Polska. Po przejęciu w 1999 r. przez ABC Data MSP i Karmy, Krzysztof Musiał, prezes firmy, na początku 2000 r. przejął większoś-ciowe udziały także w DNS. Dzięki przejęciom ABC Data miała stać się największym dystrybutorem w Polsce, zachowała jednak w ub.r. drugą pozycję. Kierownictwo firmy poszukuje dzisiaj inwestora finansowego, co jest związane z planami rozszerzenia działalności na inne sektory rynku, w tym handlu elektronicznego. Mówi się także, że prezes ABC Data rozmawia o sprzedaży pakietu akcji europejskiemu dystrybutorowi Actebis.

Mimo kłopotów CHS Electronics w Europie, do wejścia na polski rynek przygotowuje się Ingram Micro. Według nieoficjalnych informacji, firma ta miałaby otworzyć oddział w Polsce jeszcze w tym roku. "Ingram raczej nie zdecyduje się na przejęcie jednego z polskich dystrybutorów. Liczące się na rynku polskie firmy dystrybucyjne są zbyt drogie. Powołanie całkowicie nowej spółki będzie znacznie tańsze. Tak firma ta postąpiła ostatnio przy tworzeniu trzech nowych oddziałów, podobnie będzie więc prawdopodobnie i z polskim przedstawicielstwem" - mówi przedstawiciel jednej z firm dystrybucyjnych.

Kontakt elektroniczny

Obecnie pięciu dystrybutorów (AB, ABC Data, TCH Components, Techmex i Veracomp) posiada w bardziej lub mniej ograniczonym zakresie wdrożone systemy wspomagające kontakt z partnerami przez Internet. Plany wdrożenia tego typu rozwiązań stanowią priorytet na ten rok dla kolejnych czterech dystrybutorów - Action, Computer 2000, Inter-ES i JTT Computer.

Zdaniem przedstawicieli Computer 2000, tego typu usługą są zainteresowani głównie mali i średni partnerzy. Duże firmy mają wyspecjalizowane służby odpowiedzialne za zamówienia. Otrzymują również upusty cenowe, nie uwzględniane w internetowych systemach sprzedaży. "Już w tym roku chcemy, aby za pośrednictwem Internetu było składanych 40% wszystkich zamówień" - mówi o zainteresowaniu tą formą kontaktu Adam Rudowski, wiceprezes Veracomp SA.

Nowe rynki

Coraz więcej dystrybutorów decyduje się na rozwijanie dystrybucji bardziej zaawansowanych produktów, wymagających od firmy wartości dodanej, m.in. poprzez oferowanie usług pomocy technicznej i szkoleń. Dotyczy to głównie produktów sieciowych (przykładem jest TCH Components, który zamierza je włączyć do oferty) i archiwizacji danych (Veracomp).


TOP 200