Dystrybucyjne emisje

Jeszcze w tym półroczu na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutują akcje STGroup z Wrocławia, a do końca roku Techmex z Bielska-Białej.

Jeszcze w tym półroczu na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutują akcje STGroup z Wrocławia, a do końca roku Techmex z Bielska-Białej.

STGroup zamierza do końca lutego br. złożyć do Komi- sji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny. "Zgodnie z prawem komisja ma ok. 2 miesięcy na rozpatrzenie naszego wniosku. Ponieważ nie ma ich teraz zbyt wiele, ostateczną decyzję powinniśmy otrzymać w II połowie kwietnia" - mówi Wojciech Urbański, pełnomocnik prezesa ds. wejścia na giełdę w STGroup. "Zależy nam na jak najszybszym wejściu na giełdę i myślimy, że uda nam się to w maju lub czerwcu tego roku" - dodaje. Na przełomie tego i przyszłego roku sprzedaż akcji planuje kolejny dystrybutor - Techmex SA z Bielska-Białej.

Inwestycja w logistykę

Zgodnie z planami warszawskiego dystrybutora, środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na wzmocnienie bazy logistycznej (budowę nowych magazynów i składu celnego), dokończenie wdrożenia zinteg-rowanego systemu informatycznego, jak również podwyższenie kapitału obrotowego. "Dzięki zwiększonemu kapitałowi będziemy w stanie podpisywać umowy z kolejny-mi producentami" - twierdzą przedstawiciele STGroup. W roku 1998 obroty STGroup wyniosły 151,9 mln zł.

Wpływy z emisji Techmexu natomiast zostaną częściowo przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy, częściowo na ewentualne odkupienie akcji od funduszy typu venture capital, które - zdaniem Jacka Studenckiego, prezesa Techmex SA - w momencie wejścia na giełdę będą chciały wycofać swój kapitał. Posiadają one obecnie ok. 20% akcji Techmexu.

"Jesteśmy w trakcie wyboru doradców pomagających nam w przygotowaniu prospektu i emisji akcji. W marcu podpiszemy ostateczne umowy, co pozwoli nam zorganizować emisję i zadebiutować na giełdzie pod koniec tego lub na początku przyszłego roku" - mówi Jacek Studencki.

Dystrybucja zagraniczna

Techmex nie zamierza już inwestować w polskie firmy teleinformatyczne. Zdaniem przedstawicieli bielskiego dystrybutora, dysponuje on już wystarczającym pakietem kontraktów. Planowane są inwestycje w spółki z Czech i Słowacji. W kwietniu lub maju zakończą się rozmowy z jednym lub dwoma dystrybutorami w Czechach. Techmex planuje zakupienie 75-100% udziału w każdym z nich.

W roku 1998 obrót Techmexu wyniósł 240 mln zł, zysk netto - 4 mln zł. Obecnie trwa reorganizacja Grupy Techmex, która powstała w ub.r. w wyniku przejęcia American Computer & Games (AC&G) i System 3000. "Produkty wolumenowe takich producentów, jak 3Com, IBM, Hewlett-Packard czy Microsoft będą obecnie dystrybuowane przez Techmex. System 3000 skoncentruje się natomiast na systemach typu CAD/CAM i archiwizacji danych. AC&G ograniczy się do dystrybucji gier" - stwierdza prezes Techmexu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200