Dyspozytor ruchu w sieci

Cisco LocalDirector umożliwia dystrybucję zapytań internautów do najmniej obciążonych serwerów WWW.

Cisco LocalDirector umożliwia dystrybucję zapytań internautów do najmniej obciążonych serwerów WWW.

Za popularność trzeba płacić. Często odwiedzane serwisy internetowe muszą sobie radzić z rosnącym zapotrzebowaniem na opracowane przez nich strony WWW. Nie jest wielkim problemem, gdy skalowanie odbywa się w ramach jednego serwera. Jeśli jednak konieczne jest zwiększenie liczby serwerów, to niebagatelnym zadaniem staje się przekierowanie użytkowników do serwerów najmniej w danej chwili obciążonych. Aby było to możliwe, oprogramowanie bądź urządzenie przekierowujące musi znać stan obciążenia wszystkich serwerów WWW.

Rozwiązań realizujących funkcję równoważenia obciążenia (load balancing) w przypadku kluczowych usług IP (HTTP, FTP) jest wiele, ale większość związana jest z konkretną platformą systemową. Przykładem jest tu usługa Network Load Balancing, zawarta w systemie Windows 2000 i umożliwiająca równoważenie obciążenia nawet między 32 serwerami internetowymi pracującymi z wykorzystaniem oprogramowania IIS 5.0.

Cisco LocalDirector jest rozwiązaniem, które umożliwia uniezależnienie funkcji rozdzielania ruchu od platformy, na której pracuje serwer WWW. Standardowo urządzenie to umożliwia bezpośrednie dołączenie 15 serwerów internetowych wyposażonych w karty Fast Ethernet. Maksymalna przepustowość wynosi 400 Mb/s, a po dołączeniu serwerów poprzez zewnętrzny przełącznik Catalyst 6000, zapewniający obsługę technologii ASLB (Accelerated Server Load Balancing), szybkość przesyłania danych wzrasta do 800 Mb/s. Urządzenia te mogą obsługiwać 30 tys. połączeń na sekundę.

LocalDirector kontroluje przepływ pakietów w zależności od informacji przesyłanych w dowolnej warstwie sieciowej (w szczególności od piątej do siódmej). Co ważniejsze jednak, może różnie reagować, w zależności od zawartości pliku cookie, który identyfikuje użytkownika. Może także podtrzymywać identyfikator sesji SSL, co jest niezwykle ważne w przypadku zapewnienia ciągłości realizacji transakcji elektronicznych.

Jednocześnie LocalDirector stale kontroluje czas odpowiedzi poszczególnych serwerów, co pozwala mu podejmować decyzję o tym, czy dany serwer powinien uczestniczyć w obsłudze kolejnych internautów. Operacja taka odbywa się automatycznie, dzięki czemu administrator może okresowo wyłączać pojedyncze serwery w celu przeprowadzenia ich rekonfiguracji.


TOP 200