Dyskusja o patentach

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zachęca wszystkich zainteresowanych do wyrażania opinii na temat unijnego prawa patentowego w zakresie oprogramowania. Publiczna debata prowadzona jest za pośrednictwem internetowego forum uruchomionego przez UKIE 21 czerwca br.

Przypomnijmy, że według deklaracji UKIE forum umożliwi "społeczne konsultacje nad projektami nowych aktów prawnych i kluczowych dokumentów Unii Europejskiej na każdym etapie procesu decyzyjnego". Opinie i wnioski z dyskusji mają trafiać do poszczególnych ministerstw i urzędów. Zainteresowanie forum (aktywność uczestników) na razie jest dosyć umiarkowane, ale trzeba mieć na uwadze, że działa ono dopiero tydzień.

Na razie uruchomiono e-debaty dotyczące: usług na rynku wewnętrznym oraz projektu regulacji w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego. Najnowsza propozycja dyskusji związana jest z "projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera."

Zobacz również:

  • Facebook wygrywa i wchodzi do ekskluzywnego klubu

http://www.debata.ukie.gov.pl


TOP 200