Dyrektor ds. sztucznej inteligencji: jak zdobyć świetną nową pracę w C-suite?

Rola CAIO szybko staje się nowym elementem w C-suite, odpowiedzialnym za ustalanie agendy AI. Dlaczego tak wiele firm chce obsadzić tę rolę, co się z nią wiąże i czy masz odpowiednie umiejętności, aby zdobyć najnowsze stanowisko kierownicze IT?

Fot. Google DeepMind/Pexels

Nowe badanie przeprowadzone przez Foundry wykazało, że 11% średnich i dużych organizacji już wyznaczyło osobę do roli CAIO (Chief Artificial Intelligence Officer), a kolejne 21% organizacji aktywnie jej poszukuje.

Rola i obowiązki CAIO

Parminder Bhatia jest dziś najlepszym przykładem CAIO. Jako dyrektor ds. sztucznej inteligencji w GE HealthCare, Bhatia koncentruje się na strategii i realizacji projektu sztucznej inteligencji, która obejmuje wykorzystanie AI w celu usprawnienia przepływów pracy w radiologii, skrócenia czasu skanowania, automatyzacji pomiarów i poprawy diagnostyki.

Zobacz również:

  • HPE i NVIDIA łączą siły w pracy nad rozwiązaniem genAI
  • Superaplikacje: kolejny ważny temat dla korporacyjnego IT?

Zespół Bhatii jest odpowiedzialny za prowadzony przez centrum AI rozwój platformy, komponentów wielokrotnego użytku i możliwości, takich jak tworzenie dużych modeli i zaawansowana wizualizacja z partnerstwem jednostek biznesowych.

"Kierujemy się misją zrewolucjonizowania interfejsów opieki zdrowotnej poprzez integrację głosu, tekstu i najnowszych wizualizacji AI" - mówi Bhatia. "W tym podejściu nie chodzi tylko o nowinki technologiczne. Chodzi również o tworzenie narzędzi zorientowanych na użytkownika, które mają na celu przedefiniowanie sposobu, w jaki specjaliści medyczni wchodzą w interakcje z technologią i wykorzystują ją, zwiększają ich wydajność, a ostatecznie poprawiają doświadczenie i wyniki pacjentów".

GE HealthCare dostrzega potencjał transformacyjny generatywnej sztucznej inteligencji i dużych modeli fundamentalnych i podejmuje aktywne kroki w celu wykorzystania ich możliwości, mówi Bhatia. Jego poprzednia kadencja w Amazon zapewniła mu cenne spostrzeżenia i doświadczenie, ponieważ przewodził inicjatywie HealthAI firmy. W ramach tej inicjatywy narodziły się pionierskie usługi, takie jak Comprehend Medical, które według niego wyróżnia się jako najlepsze narzędzie do przetwarzania języka naturalnego (NLP) w chmurze, przeznaczone dla służby zdrowia.

Ozzie Coto, dyrektor ds. sztucznej inteligencji i CTO w The Cult Branding Co., stanowi kolejny przykład ewoluującej dziś roli CAIO. Coto był współzałożycielem firmy, początkowo pełnił funkcję dyrektora ds. technologii, a później powierzono mu również nadzorowanie inwestycji w sztuczną inteligencję.

Coto postrzega swój awans na CAIO jako wynik bogatego doświadczenia na kluczowych stanowiskach kierowniczych w przeszłości oraz głębokiego zrozumienia sztucznej inteligencji i jej potencjalnego wpływu na biznes. Jego główną misją jako CAIO jest dostosowanie inicjatyw AI firmy do jej celów biznesowych oraz zapewnienie, że firma wykorzystuje AI w sposób etyczny i zgodny z przepisami.

Idealna osoba do objęcia tej roli powinna mieć znacznie więcej niż tylko najlepsze umiejętności w zakresie technologii i sztucznej inteligencji, mówi Colin Reeves, główny rekruter specjalistów w dziedzinie danych i sztucznej inteligencji w ConSol Partners w Los Angeles. Powinna być orędownikiem inteligentnego wdrażania sztucznej inteligencji i być w stanie rozpoznać i zrównoważyć korzyści płynące ze sztucznej inteligencji z ryzykiem. Powinna umieć współpracować z wieloma działami przy opracowywaniu strategii i wizji AI, a także powinna być w stanie zaprojektować i ukierunkować odpowiednie przypadki użycia biznesowego, ocenić wyniki projektu i zmierzyć zwrot z inwestycji w każdym przypadku.

Reeves twierdzi, że pojawiają się jasne oczekiwania dotyczące najważniejszych doświadczeń, umiejętności i cech, które kandydat na CAIO powinien wnieść do pracy. Zakładając, że kandydat spełni te oczekiwania, może on oczekiwać bardzo pozytywnego krótko- i długoterminowego wpływu na swoją karierę, podejmując się tej wyłaniającej się roli lidera IT, mówi.

Kim jest dyrektor ds. sztucznej inteligencji?

Dyrektor ds. sztucznej inteligencji to osoba na wyższym stanowisku kierowniczym w dziale IT, która jest odpowiedzialna za ustalanie ogólnej strategii firmy w zakresie AI, w tym za projektowanie, rozwój i wdrażanie technologii sztucznej inteligencji. Przeglądając ogłoszenia o pracę dla CAIO, można dojść do wniosku, że większość tych dyrektorów jest potrzebna u dostawców technologii. Z pewnością tak jest, ale możliwości są liczne - i stale rosną - w organizacjach wszystkich typów, zauważa Reeves. Typowy kandydat to ktoś, kto ma udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu udanych programów AI i wizję przekształcenia organizacji za pomocą AI.

Kandydaci do roli CAIO są zazwyczaj upoważnieni do modernizacji procesów za pomocą sztucznej inteligencji, przy zapewnieniu, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana z myślą o etyce i zarządzaniu oraz w budowaniu kultury opartej na sztucznej inteligencji, wyjaśnia Reeves.

"Obejmuje to kształtowanie przyszłościowej wizji sztucznej inteligencji, organizowanie współpracy między różnymi działami i demistyfikowanie sztucznej inteligencji dla wszystkich interesariuszy" - wyjaśnia Coto. "Ponadto moim zadaniem jest wspieranie kultury ciekawości i innowacji, promowanie odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji oraz zapewnienie, że nasze inicjatywy są odporne i elastyczne w stosunku do zmieniających się środowisk biznesowych".

Gdzie CAIO mieści się w C-suite

Dyrektor ds. sztucznej inteligencji jest uważany za część zespołu wykonawczego C-suite, niezależnie od tego, czy podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu, czy innemu najwyższemu menedżerowi, mówi Reeves.

Parminder Bhatia podlega CTO GE HealthCare dr Taha Kass-Hout i jest częścią centralnej organizacji ds. nauki i technologii, która współpracuje z segmentami biznesowymi firmy, takimi jak obrazowanie, ultrasonografia, monitorowanie opieki nad pacjentem i diagnostyka farmaceutyczna.

Przez ostatnie trzy lata Bhatia kierował kilkoma modelami podstawowymi i generatywną sztuczną inteligencją w Amazon - platformami technologicznymi, takimi jak Amazon CodeWhisperer i Bedrock, gdzie wiele z modeli podstawowych działa podobnie do ChatGPT. Chciał jednak mieć bardziej bezpośredni wpływ na projekty.

"W GE HealthCare zajmujemy się urządzeniami. Jesteś znacznie bliżej, więc wpływ, jaki możesz mieć, jest znacznie większy" - wyjaśnia Bhatia. "W przeszłości zajmowałem się opieką zdrowotną, ale myślę, że GE HealthCare dało mi najlepszą okazję do połączenia tych dziedzin i wywarcia realnego wpływu na problemy, nad którymi pracujemy".

Ozzie Coto podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. Jego rola jest strategiczna i wielofunkcyjna, a on ściśle współpracuje z innymi kluczowymi liderami w organizacji, aby napędzać inicjatywy AI. Stanowisko to umożliwia mu wywieranie znaczącego wpływu na strategiczny kierunek firmy i podkreśla znaczenie, jakie organizacja przywiązuje do sztucznej inteligencji i jej potencjału do napędzania rozwoju biznesu i innowacji.

Podczas gdy Coto ściśle współpracuje z innymi liderami w celu dostosowania inicjatyw AI do ogólnego budżetu, ma on w pewnym stopniu autonomię budżetową.

"Wyznaczam mapę drogową opartą na danych, która opiera się na przewidywaniach Kurzweila" - wyjaśnia Coto. "Ta autonomia ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia mi podejmowania strategicznych decyzji dotyczących naszych inwestycji w sztuczną inteligencję i zapewnienia, że alokujemy zasoby w sposób, który maksymalizuje zwrot z naszych inwestycji w sztuczną inteligencję".

Coto zazwyczaj nadzoruje inicjatywy i strategie związane ze sztuczną inteligencją w jednostkach obsługiwanych przez jego zespół, który wdraża zaawansowane inicjatywy we własnej organizacji.

Budżety i personel, jakiego może oczekiwać CAIO

CAIO może mieć pełne uprawnienia budżetowe w zakresie wewnętrznych inwestycji w sztuczną inteligencję i partnerstw zewnętrznych, wyjaśnia Reeves. Niektórzy twierdzą, że kierują się budżetem ustalonym przez CEO/CFO i nadal szukają akceptacji na poziomie zarządu. Zazwyczaj CAIO podlegają naukowcy i inżynierowie zajmujący się danymi, inżynierowie ML, liderzy produktów AI i inżynierowie oprogramowania skoncentrowani na wykorzystaniu algorytmów AI.

Bhatia zarządza centralną organizacją AI i ML w GE HealthCare, składającą się z naukowców, inżynierów, programów AI i zespołów produktowych. Ściśle współpracuje z kolegami z każdego segmentu i biznesu.

Jak mówi Bhatia, GE HealthCare przeznacza ponad 1 miliard dolarów rocznie na badania i rozwój. Firma stosuje hybrydowe podejście do rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji, łącząc prowadzony przez centrum rozwój platformy, komponentów wielokrotnego użytku i możliwości, takich jak zaawansowana wizualizacja, z partnerstwami jednostek biznesowych (BU).

"Ponadto wykorzystujemy wewnętrzny proces znany jako Worldwide Product Planning, aby zapewnić zgodność w całej naszej firmie, gwarantując, że spełniamy potrzeby zarówno dostawców, jak i pacjentów" - wyjaśnia Bhatia. "W ramach centralnej organizacji ds. nauki i technologii jestem odpowiedzialny zarówno za horyzontalne możliwości 10-krotnego przyspieszenia rozwoju aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, jak i wertykalne aplikacje AI, które koncentrują się na jednostkach biznesowych".

W Cult Branding, Coto podlega wielofunkcyjny zespół specjalistów IT, czołowych informatyków, inżynierów i naukowców zajmujących się danymi.

"Wspólnie pracujemy nad wdrożeniem i skalowaniem naszych projektów AI. Ten zespół ma kluczowe znaczenie dla powodzenia inicjatyw AI, a ja jestem zaangażowany we wspieranie współpracy i innowacyjnego środowiska, które umożliwia im wykonywanie najlepszej pracy" - mówi Coto. "Ponadto, współpracujemy z różnymi jednostkami biznesowymi i działami, aby zintegrować sztuczną inteligencję z ich procesami. Struktura raportowania może się różnić w zależności od organizacji".

Coto uważa, że wnosi do swojej roli silną wiedzę techniczną na temat sztucznej inteligencji, przenikliwość biznesową, umiejętności przywódcze, umiejętności komunikacyjne oraz wiedzę etyczną i prawną. Te umiejętności i cechy pozwalają mu skutecznie kierować inicjatywami organizacji w zakresie sztucznej inteligencji i zapewnić, że są one zgodne z celami biznesowymi i standardami etycznymi.

"Moja zdolność do komunikowania złożonych koncepcji AI w sposób zrozumiały dla wszystkich interesariuszy jest szczególnie ważna dla zapewnienia pomyślnego wdrożenia naszych inicjatyw AI" - zauważa Coto.

Korzyści płynące z roli CAIO - dla kadry kierowniczej IT i całej organizacji

Sukces w roli CAIO może mieć znaczące krótko- i długoterminowe korzyści, zarówno dla jednostki, jak i dla jej organizacji. Reeves twierdzi, że w perspektywie krótkoterminowej, odnoszący sukcesy CAIO pomoże wdrożyć sztuczną inteligencję i transformację cyfrową. W dłuższej perspektywie może pomóc w ustanowieniu danej osoby i jej organizacji jako światowej klasy lidera AI.

Oba wyniki mają zastosowanie w GE HealthCare. W krótkiej perspektywie Bhatia mówi, że jego rola dała mu duże zaufanie do swoich umiejętności zarówno jako technologa, jak i stratega biznesowego.

"Zdałem sobie sprawę, że mogę zrobić wiele rzeczy, o których wcześniej nie myślałem, że mogę to zrobić" - mówi Bhatia. "Dzięki temu doświadczeniu zyskałem dużo pewności siebie i czuję, że teraz, kiedy to zrobiłem, mogę zrobić prawie wszystko".

W dłuższej perspektywie Bhatia mówi, że chciałby, aby jego rola miała wpływ na równość w opiece zdrowotnej. Na przykład, jednym z celów jest umożliwienie lekarzom - w tym bez specjalistycznego szkolenia ultrasonograficznego - przeprowadzania szybkich i dokładnych ocen, wyjaśnia. Narzędzia te będą działać na wielu urządzeniach ultrasonograficznych, rozszerzając dostęp do wysokiej jakości opieki na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich i średnich dochodach (LMIC).

"W GE HealthCare nasza strategia precyzji D-3 koncentruje się na integracji inteligentniejszych urządzeń, podejściu do konkretnych chorób i rozwiązaniach cyfrowych w celu wyeliminowania nieefektywności przepływu pracy i poprawy jakości opieki" - wyjaśnia Bhatia. "Naszym celem jest opracowanie skalowalnej technologii, która może poradzić sobie z szerokim zakresem chorób przy użyciu cyfrowej sprawności. Modele generatywne i podstawowe mają tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ mogą pozwolić nam szybko dostosować się do różnych chorób w zakresie badań przesiewowych, wczesnego wykrywania, progresji, a nawet wskazywania nieinwazyjnych biomarkerów przy minimalnym przeszkoleniu".

W perspektywie krótkoterminowej Coto twierdzi, że jego rola jako CAIO pozwoliła mu umocnić swoją pozycję lidera w branży technologicznej. W dłuższej perspektywie wierzy, że pozwoli mu to odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości sztucznej inteligencji i jej wpływu na przedsiębiorstwa i społeczeństwo.

"Ta rola daje mi możliwość wpływania na kierunek rozwoju naszej firmy i szerszej branży, i jestem podekscytowany potencjałem napędzania znaczących zmian i innowacji dzięki sztucznej inteligencji" - mówi Coto.

Umiejętności i cechy odnoszących sukcesy dyrektorów ds. sztucznej inteligencji

Jeśli chodzi o inne osoby, które mogą aspirować do roli CAIO, Coto mówi, że najlepiej pasowałaby osoba z dużą wiedzą techniczną na temat sztucznej inteligencji, przenikliwością biznesową, umiejętnościami przywódczymi, umiejętnościami komunikacyjnymi oraz wiedzą etyczną i prawną. Powinna być również elastyczna, myśląca przyszłościowo i pasjonować się wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do napędzania innowacji i wydajności. Osoba ta powinna mieć również udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu udanych inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją oraz dogłębne zrozumienie kwestii etycznych i regulacyjnych związanych ze sztuczną inteligencją.

Dlaczego warto rozważyć zatrudnienie CAIO

Ponieważ 21% firm chce dodać dyrektora ds. sztucznej inteligencji do swojego zespołu kierowniczego IT, staje się jasne, że rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją przekłada się na większe zapotrzebowanie na przywództwo w zakresie złożoności sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie. I chodzi o to, aby być na bieżąco z tą obiecującą, przełomową technologią w miarę jej ewolucji, mówi Coto.

"Widzę, że sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej zintegrowana ze wszystkimi aspektami działalności biznesowej. Dla organizacji, które obecnie nie korzystają ze sztucznej inteligencji, oznacza to, że będą musiały szybko się dostosować lub ryzykować pozostanie w tyle" - podkreśla Coto. "Nie chodzi tylko o wdrożenie sztucznej inteligencji, ale o zrobienie tego w sposób etyczny, zgodny z przepisami i zgodny z celami biznesowymi. W miarę jak sztuczna inteligencja będzie ewoluować, stanie się ona coraz ważniejszym czynnikiem napędzającym rozwój biznesu i innowacje. Organizacje, które nie wykorzystają sztucznej inteligencji, ryzykują pozostanie w tyle za konkurencją".

Bhatia zgadza się z tym: "Organizacjom, które obecnie nie wykorzystują technologii AI - mówię, że nadszedł czas, aby zacząć już teraz. Jest tak wiele korzyści, które cię omina, jeśli nie zastosujesz tej technologii".

Można zacząć od małych kroków - takich jak wprowadzenie urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, aby zająć się szkoleniami i barierami umiejętności, aby umożliwić większej liczbie pracowników jak najlepsze wykorzystanie tej technologii, mówi Bhatia. Partnerstwa będą również kluczem do rozwoju sztucznej inteligencji, więc organizacje powinny szukać zaufanego partnera, który pomoże im w drodze do jak najbardziej płynnej podróży w kierunku sztucznej inteligencji.

David Weldon jest niezależnym autorem, który specjalizuje się w tematach związanych z technologią informacyjną, finansami, edukacją, opieką zdrowotną oraz kwestiami związanymi z siłą roboczą i miejscem pracy. Skontaktuj się z nim pod adresem [email protected]

Artykuł pochodzi z CIO.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200