Dyrektor Acer Computer Polska przechodzi do Apeximu

Tomasz Niesłuchowski złożył dzisiaj (30 września) rezygnację z funkcji dyrektora Acer Computer Polska. Jednocześnie Tomasz Niesłuchowski poinformował, że z dniem 1 listopada 1999 r. obejmuje funkcję dyrektora ds. handlowych i marketingowych w Apexim SA.

Tomasz Niesłuchowski złożył dzisiaj (30 września) rezygnację z funkcji dyrektora Acer Computer Polska. Jednocześnie Tomasz Niesłuchowski poinformował, że z dniem 1 listopada 1999 r. obejmuje funkcję dyrektora ds. handlowych i marketingowych w Apexim SA.


TOP 200