Dyplom z Internetu

Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, działający przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchomił Podyplomowe Studium Prawa Internetu.

Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, działający przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchomił Podyplomowe Studium Prawa Internetu.

Z informacji dostarczonych przez przedstawicieli UJ wynika, że głównym tematem zajęć będą zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej. Ich tematyka obejmować będzie kwestie niezbędne dla zrozumienia problematyki prawnej Internetu, a także podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego, karnego i własności intelektualnej. Dokładnie omawiane będą również zagadnienia związane z zawieraniem umów internetowych, odpowiedzialnością za naruszenie prawa w Internecie, problemami handlu elektronicznego, domenami, bazami danych oraz ochrony danych osobowych.

Studentami Podyplomowego Studium Prawa Internetu mogą zostać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia szkoły wyższej, ale o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt studium (2 semestry) ustalono na 4000 zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200